Salı , Kasım 24 2020

Bahrullah Atar

İstibrâda pamuk kullanmanın hükmü nedir?

İstibrâ lugatta: beraat istemek ve buna çalışmaktır. Istılahta ise: kişinin kalbi mutmain oluncaya dek idrar sızıntılarından kurtulmaya çalışmasıdır. Kişinin bu sızıntılardan sakınması namazının sıhhatiyle alakası alakası vardır. Bu sebeple kişi azami derecede idrar sızıntısından sakınması gerekir. Fıkıh kitaplarımızda istibrânın yürümek, öksürmek, sol tarafına doğru yatmak ve avret mahallini çekmek ile …

Devamını Oku »

Müezzin “Eşhedü enne muhammeder’resûlluah” derken başparmakları öpüp göze sürmenin hükmü nedir?

Bu mesele kaynaklarımızda birkaç surette gelmiştir. Birinci suret; Müezzin “Eşhedü enne muhammeder’resûlluah” derken kişinin işaret parmağının içini öpüp gözüne sürmesidir. Bu sureti Sehâvi (Ra) el-Mekâsıdü’l Hasene’de, Aliyyü’l Kâri (Ra) el’Esrâru’l Merfûa’da zikretmiştir. Aliyyü’l Kâri meseleyi incelerken bu konu ile ilgili merfu bir rivayetin bulunmadığını bu konuda Deylemî’nin el’Firdevs’inde Hz. Ebûbekir’e …

Devamını Oku »

Cenaze için ayağa kalkmak sünnet midir?

Efendimiz (Sav)’in cenaze görüldüğün ayağa kalkılması ile ilgili şöyle buyurmuştur: “Cenazeyi gördüğünüz vakit geçip gidinceye veya yere koyuluncaya kadar o cenaze için ayakta bekleyin.[1]” Başka bir rivayette bir yahudi’nin cenazesi görünce ayağa kalktığı rivayet edilmiştir. Fakat bu rivayetlerin hepsi “Efendimiz (Sav) cenazeler için ayağa kalkardı daha sonra kalkmamaya başladı” rivaytiyle …

Devamını Oku »

Hanefilere göre yemin-i lağv’in tarifi nedir?

Hanefilerde Yemini lağivde dair iki rivayet vardır. Metinlerimizde ekseriyetinde yer alan tarife göre Yemini Lağiv: Kişinin geçmiş bir olay hakkında doğru olduğu zannıyla yalan yere yaptığı yemindir. Mesela borcunu ödediğini sanarak “Vallahi borcumu ödedim” demesi gibi. İmam Muhammed’den nakledilen bir diğer tarif ise kişinin bir şey kastetmeksizin “Vallahi” diyerek yaptığı …

Devamını Oku »

Sünnet itikafa giren kişi itikaftan çıkarsa kaza etmesi gerekir mi?

Ramazanın son on günü itikafa girmek sünnettir. Fakat kişi kendisine bunu nezredecek olursa vacip olur. Nezretmeyip ramazanın son on günü nafile itikafa giren kimse “Luzum biş’şuru” (Başlanılan nafilenin bitirilmesinin vacip olması) kaidesince itikaftan çıkamayacaktır. Çıktığı takdirde kaç gün niyet ettiyse o kadar kaza etmesi gerekecektir.[1]   [1] İbrâhim Halebi, Mülteka’l-ebhur, …

Devamını Oku »

Yalan bir şey üzerine yemin eden kişi keffaret vermesi gerekir mi?

Yalan yere yemin etme fıkıh litaretüründe Yemîni Gamûs diye isimlendirilir. Burada geçmiş zaman veya şimdiki zaman için yemin etmesi arasında bir fark olmayacaktır. Söz gelimi yalan olduğunu bile bile “Bugün dükkana gittim” demesi veya evde iken “Ben dükkandayım” demesi gibi. Haddi zatında yalan islamın yasakladığı büyük günahlardan biridir. Bir de …

Devamını Oku »

Rehberin,turistleri götürdüğü dükkandan komisyon alması caiz midir?

Bu mesele fıkıh kitaplarımızda icâre (kiralama akdi) bölümü altında incelenir. Burada rehber olan kişi, kendisini günlük kiralayan turistin çalışanı konumundadır ve bu turist o kişiye güvenmiştir. Bu mülahaza ile rehber turisti götürdüğü dükkandan komisyon alabilmesinin iki şartı vardır. Rehber Turiste kaliteli veya düşük kalite olan mekanları ve kaliteli olan mekanın …

Devamını Oku »

Kişi adağı kesmeyip parasını sadaka olarak verilebilir mi?

Türkçe ifadesi ile Adak, arapça ifadesiyle nezr “Kişinin ibadet ve taat yönünden bir şeyi kendi nefsine vacip kılmasıdır.” Hanefi mezhebinde kişi adadığı şeylerin kıymetini vermesi caizdir. Sözgelimi “Şu işim olursa 10 kilo fındık sadaka vereceğim” diyen kimsenin 10 kilo fınıdığın kıymetini fakirlere vermesi caizdir. Fakat kurban kesmek bundan istisna edilmiştir. …

Devamını Oku »

İmalatı ve ihracatı batıya ait bir kavram: İslamofobi

Nedir Allah aşkına her yerde İslam terörü, İslam korkusu kelimeleri kullanılıyor. Selam (barış) kökünden türeyen İslam’ın neyi korkutucu. Kız çocuklarını diri diri gömmeye dur dediği için mi korkutucu? Fakir ve miskinlere kucak açmayı tavsiye ettiği için mi korkutucu? Yeryüzünde 1400 sene adaleti temsil ettiği için mi korkutucu? Tarih boyunca hiçbir …

Devamını Oku »

Atların zekatı nasıl hesaplanır?

Kişinin sahip olduğu atlar ticarimi değil mi bakılır şayet ticaret için yanında tutuyorsa atların kıymetlerinin kırkta birini zekat olarak hesaplar. Şayet yanında ticaret maksadıyla tutmuyorsa o halde alûfe (senenin 6 aydan fazlasını özel yem ile beslenen hayvan) ise burada zekat yoktur. Şayet Sâime (Senenin 6 aydan fazlasını meralarda otlayarak geçiren …

Devamını Oku »