Perşembe , Kasım 26 2020

İsmet Öztürk

Lahik Ne Demektir?

Lâhık, namaza imam ile beraber başladığı halde kendisine uyku, dalgınlık, cemaatin fazlalığından dolayı bir eziyet veya abdestsizlik hali arız olup da namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimsedir.[1] Bu durumda seferi bir imama uyan mukim kimse de tek başına kılacağı rekatlarda lahik hükmünde olur.[2] [1] Ömer Nasuhi Bilmen, …

Devamını Oku »

Şefaat Hakkında Ehli Sünnetin Delilleri Nelerdir?

Ehli sünnette şefaat; Kuran, sünnet ve icma ile sabittir.[1] Bu husustaki hadisler manen mütavatir seviyesindedir.[2] Fakat biz yazımızı uzatmaktan imtina ettiğimiz için burada sadece bazı Kurani delilleri serdedeceğiz. Ayetten delilleri: “Allah’ın izni olmadıkça indinde kim şefaat edebilir?”[3] Şefaati günahkâr olmayan kimseye tahsis etmek onun mefhumunu taksir etmektir. Zira günah sahibi …

Devamını Oku »

Mutezilenin Şefaat Hakkındaki Düşüncesi, Şüpheleri ve Onlara Verilen Cevaplar Nelerdir?

Mutezile mezhebine göre fasık kimselerin tövbe etmemişler ise cehennemden çıkmaları söz konusu olmadığından ve Allah Teala’nın vadine hulf etmesinin caiz olmamasından mütevellit bir sebep olan şefaat ile de çıkmaları tabii olarak mümkün değildir.[1] Onların indinde şefaat sadece müminlere ait olmakla birlikte cennette kendisine şefaat edilenin derecesinin yükseltilmesi ile vücuda gelecektir.[2] …

Devamını Oku »

Kebair Ehlinin Durumu

Mutezile, kebair ehlini, mümin ismi Allah’ın Kuran’da kendisini methettiği kimse olup kebire sahibi ise zemmi ve istihfafı müstehik olduğundan kendisini mümin lafzı ile isimlendirmeyip fasıktır demişlerdir.[1] Fakat kendisine fıkhi ahkam terettüp etmesi gerekmesin için kafir de dememişlerdir.[2] Böylelikle onlar büyük günah işleyen kimselere mümin de demezler kafirde. Onlar iki menzile …

Devamını Oku »

Amellerin İmandan Bir Cüz Olmadığına Dair Ehli Sünnetin Delilleri Nelerdir?

İman Kalbin Amelidir Önceki yazılarımızda da beyan ettiğimiz üzere imanın hakikati sadece tasdik etmektir. Ameller ise kâmil imanın bir ferdidir. Çünkü Kuranı Kerimde imanın kalbin ameli olduğu ve merkezinin kalp olduğu şu ayetlerle ifade dilmiştir: “İşte Allah onların kalplerine imanı yazmıştır”[1] أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ “Kalbi iman ile mutmain …

Devamını Oku »

Ameller İmandan Bir Cüz müdür?

Bu soruya cevap verebilmemiz için önce imanın ne olduğunu anlamamız gerekmektedir. İman Nedir? İmanın ne olduğu hakkında birçok görüş nakledilmektedir. Fakat ehli sünnet arasında en yaygın olanları ifade etmekle iktifa edeceğiz. Şemsü’l-eimme es-Serahsi ve Fahru’l-İslam el-Pezdevi’ ye göre iman: Peygamberin Allah Teala tarafından getirdiklerini kalp ile tasdik edip tasdiki de …

Devamını Oku »

Salt Aklın İdrakine Kadir Olamadığı Kavram: Şefaat ve Kısımları

Şefaat Nedir? Yüz yıllardır süre gelen bir tartışma konusudur şefaat. Üzerinde saatlerce düşünülüp kafa yorulmuş bir kavram. Hayatını Peygamber (a.s.)’ın çizdiği doğrultuda şekillendirmiş, hakkı ve doğruyu ashabından teâllüm etmiş ehli sünnet ulema bunu her daim savunmuş, dinini Grek felsefesinde arayan mutezile ise bunu inkâr etme safsatasına düşmüştür. Bugün de onların …

Devamını Oku »