Perşembe , Kasım 26 2020

Denize girmekle gusül alınır mı?

1-) Hanefilere göre gusül için niyet şart olmamakla birlikte, ağza ve burna su almak farzdır, dolayısıyla denize giren kimse, ağız ve burnuna su aldığı takdirde gusletmiş olur. [1]

2-) Bazı müçtehitlere göre ise, ağza ve burna su almak sünnettir; fakat niyet farzdır. Bunlara göre de ağza ve burna su almasa bile, niyet etmişse gusül geçerli olur [2]


[1] İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, I, 60

[2] Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, Dâru’l-Marife, Beyrut I, 122

®Mikail Yetkin

Hakkında Mikail Yetkin

Ayrıca Bakınız

Besmeleyi veya niyeti unuttuğumuzda gusül veya abdest olur mu?

Gusülde besmele ve niyeti unutmak.

Bir cevap yazın