Salı , Kasım 24 2020

Gusül Abdesti Hakkında Kısaca Herşey

Sözlük Tarifi; “Bir şeyi su ile yıkamak”tır./Gasl

Fıkhî Tarifi; “Bütün vücudun temiz su ile yıkanması ile eda edilen hükmî temizlik işlemi”dir.

Hükmî temizlik nedir?

Guslün sebebi Hükmî kirliliktir ki Gusül abdesti/Boy abdesti ile bu durum giderilir ve hükmen kişi temizlenir. Hakikî olarak insanlar -ister mü’min olsun ister kafir- asla kirlenmezler. Ayet-i kerimede müşrikler hakkında geçen “Ey imân edenler! Şüphe yok ki, müşrikler necis kimselerdir.” 1 Necislik ifadesi, İmam Rabbani Hz.lerine göre hakiki değil bilakis hükmidir.2

Abdeste; Küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), Gusle; Büyük temizlik, guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denilir.

Guslün halk arasındaki bir başka adı ise “Boy abdestidir”.Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır.

Güslün Farzları 3’tür;

  1. Ağza su vermek
  2. Burna su vermek
  3. Bütün bedeni yıkamak
  • Ağzı, burnu ve bütün bedeni 1 kez yıkamak farzdır.
  • Tırnak kirleri , kına, mürekkep gibi suyun cilde ulaşmasına engel olmayanar, gusle mâni değildir.
  • Kaş ve bıyık, Kıllar ile birlikte derinin de yıkanması gerekir.
  • Göbek çukurunun içi de yıkanmalıdır.
  • Kadınlarda, uzun veya örgülü saçların bütünü ıslanması gerekmez. Bu durumda, kadın, gusül için saçının örgüsünü açmak mecburiyetinde değildir. Şart olan, saçın diplerine suyun ulaştırılmasıdır. Saçlarda kuru yer kalsa bile, saç dipleri ıslandıktan sonra gusül sahih olur.
  • Çok uzun veya örgülü de olsa, erkekler, saçlarının tamamını yıkayıp ıslatmalıdırlar. Çünkü, saç, erkekler için ziynet değildir.
  • Sakalların diplerine su ulaştırılmalı

GUSLÜN SÜNNETLERİ NEDİR?


1) Gusle niyet ederek, besmele çekerek ve misvak kullanarak başlamak.
(Maliki ve Şafiî’lere göre, gusülde niyet farzdır.)
2) Gusülde önce elleri, sonra oyluk yerlerini yıkamak. Eğer bedende meni gibi bir pislik varsa onu gidermek.
3) Gusülden önce, sünnet üzere abdest almak.
4) Abdest aldıktan sonra önce üç kez başa, sonra üç kez sağ omuza, sonra üç kez sol omuza su dökmek. Her su döktükçe, beden iyice ıslansın diye, bedeni iyice oğuşturmak.
(İmam Malik ve İmam Ebu Yusuf’dan bir rivayete göre, gusül yaparken bedeni ovalamak farzdır.)
5) Gusül yaparken fazla su harcamamak ve çok kısıntı da yapmamak.
6) Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak.
7) Tenha bir yerde yıkanıldığı zaman, yine avret yerini açık bulundurmamak. Açık bulundurulursa kıble yönüne dönmemek.
8) Guslederken konuşmamak.
9) Gusülden sonra elbeseyi giyerken çabukça örtünüvermek.
10) Gusülden sonra bedeni bir havlu veya bir mendil ile silmek.
11) Bir kimse bir akar suya veya bir havuza dalsa veya yağmur altında durup bütün vücudu ıslansa, ağzına ve burnuna su vermek halinde, gusül farziyetini yerine getirmiş olur. Bu durumda organlarını kımıldatır veya su içinde biraz beklerse, sünneti yerine getirmiş sayılır.

Gusül abdesti neden gereklidir?

Allah Teala; “Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin”3 buyurarak tertemiz olmamızı emretmiştir. Böyle bir temizliği gerektiren hal ‘’Cünüb’’lüktür.

Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Nitekim Allah “Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki; o bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay hâlinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.”4 buyurulmaktadır.

GUSÜL ABDESTİ KAÇ KISIMDIR?

1.FARZ 2.SÜNNET 3.MÜSTEHAP

1.FARZ OLAN GÜSÜL;

A-)Kadın veya erkeğin sulbünden Şehvetle meninin dışarı atılması, cinsel doyum halinin meydana gelmesi:

İster uyanık, isterse uyku hâlinde olsun,
Fakihlerin çoğunluğu, cünüplük için meninin şehvetle gelmesini şart koşar, ağır kaldırma, düşme, hastalık gibi sebeplerle meninin gelmesini cünüplük sebebi saymazlar.
Uyandığında ihtilâm olduğunu hatırlamasa bile, elbisesinde meni gören kimsenin gusletmesi gerekir. Buna karşılık ihtilâm olduğunu hatırladığı halde elbisesinde böyle bir iz görmeyen kimsenin ise gusletmesi gerekmez.

Cinsel organdan Mezi;(beyaz ve ince bir su olup, şehvet hissi galebe çaldığı anlarda meydana gelen bir sudur.) ve Vedi ( idrardan sonra çıkan katı ve beyaz bir sudur.) çıkması güslü gerektirmez.

B-) Cinsel ilişkide bulunulma: Burada meninin gelmesi (orgazm) şart değildir. Cinsel münasebetin kendisi cünüplük sebebidir.Sadece tenazül uzvunun sünnet yeri girse her 2 kişiyede güsül lazım gelir.

“İki sünnet yeri kavuştuğu zaman boşalma olmasa bile gusül gerekir.”5

C-) Kadınların hayız hâli. son bulunca, gusletmeleri farz olur

D-) Nifas/lohusalık hâli: Doğumdan sonraki Nifas hâlinden kurtulan bir kadının gusletmesi farzdır.6

2.SÜNNET OLAN GUSÜL;

A-) Cuma namazı için yıkanmak

B-) Bayram namazları için yıkanmak

C-) Hac ve ömre için ihrama girerken yıkanmak.

D-) Hacıların arefe günü Arafat’da vakfe için yıkanmak

3.MÜSTEHAP OLAN GUSÜL;

A-) Temizlik için

B-) Baygınlık, hastalık vb durumlardan sonra

C-) Kan aldırmak

D-) Mübarek gün ve gecelerde

E-) Günahlardan tevbe edildikten sonra

F-) Seferden gelen ve yeni elbise giyecek kişi

G-) Müzdelife ve Mina’da

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

1.Kişi,Banyoya girmeden ”Eûzü- Besmele”yi gizlice içinden çeker, sol ayağı ile banyoya girer.

2.Şöyle niyet eder; “Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya”

3.Elleri ve avret yerlerini yıkar ve temizler ve bedenin bir yerinde kir ve pislik varsa onu temizler, dilerse sonra Namaz abdesti alır dilerse almaz.

4.Akabinde ağzına 3 kez dolu dolu su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara yapmak sûretiyle çalkalar (Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat etmelidir). Sonra burnuna 3 defa su çekerek burnunu temizler ki bu işlem burnu sızlatacak şekilde olmalıdır.

5.Akabinde ise bütün vücudunu kuru yer kalmayacak şekilde yıkar. Göbek boşluğu, küpe delikleri, saç dipleri vb yerlere su gitmesi hususuna dikkat edilmeli.Çıkarken mümkünse ayaklarına su döker ve sol ayakla çıkar.

GUSÜL ABDESTİ OLMADAN YAPILMASI HARAM OLAN ŞEYLER

A-) Namaz kılmak.

B-) Kur’an okumak: Ezberden veya bakarak Kur’an okumak

C-) Kur’an-ı Kerîm’e Dokunmak; Velev 1 ayet olsun

D-)Câmi-i şerîfin içine girmek veya camiin içinden geçmek.Zaruretsiz

E-) Kâbe-i Muazzama’yı tavâf.7

[1] Tevbe Suresi/28

[2] İmam Rabbani, Mektubat, 3/22

[3] Maide Suresi/6

[4] Bakara Suresi/222

[5] Buhari,Gusl Babı/28 ; Müslim,Hayz Babı/87; Muvatta, Taharet babı/71

[6] Ahmed el-Kudûrî, el-Kitab, Darü’l-Kütübi-l Arabiyye, 28-32

[7] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin Yayınevi, 105;

Hakkında Mikail Yetkin

Ayrıca Bakınız

Besmeleyi veya niyeti unuttuğumuzda gusül veya abdest olur mu?

Gusülde besmele ve niyeti unutmak.

Bir cevap yazın