Salı , Kasım 24 2020

İslam Bilim İnsanları

İlk emir “OKU”…[1]

En uzun Ayet “Yazışma”…[2]

En çok zikrettiği sıfatı Allah’ın ﷻ “el-Alîm”…[3]

Yazımın Giriş kısmı için bu 3 cümle yeterli sanırım… Gelişme bölümü için buyrun devam edelim isterseniz…

815;CABİR BİN HAYYAN / ATOMUN PARÇALANACAĞINI BULAN

“Maddenin en küçük parçası olan cüz’ü la yete Cezza = Atom’da yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin atom parçalanamaz fikri yanlıştır. Atom parçalanabilir ve parçalanınca öyle bir güç oluşur ki Bağdat şehrini altını üs­tüne getirir. Bu Allah (c.c.)’ın kudret nişanıdır.” Bu fikrin sahibi dünya tarihine atom bomba sının mucidi olarak geçen Müslüman bir Türk olan CABİR BİN HAYYAN’dır.

780; HAREZMİ / Özbekistan / Matematikin Babası

Gençlik döneminde Bağdat’a gelip oraya yerleşmiştir.
Matematik alanında yazdığı eseri,batı ve doğuda bu alanda yazılmış ilk
eser olarak kabul edilir.Çalışmasında sıfırı ( 0 ) ilk kez ele alan kişidir.Hârizmi’nin keşfettiği «sıfır» ile rakam sis­temini ilk defa batıya götüren İslâm dünyasında seyahat eden, ilim öğrenen Piza’lı Leonar do Fi­bonaccidir. Matematik Tarihi ‘nde, Birinci ve İkinci Dereceden Denklemlerin sistematik çözümlerini ilk kez kendisi ortaya koymuştur. Bu nedenle Harezmi,Cebirsel Matematiğin Babası olarak kabul edilir. [4]

925; EBUBEKİR er-RAZİ

Fars simyacı, kimyager, hekim ve filozoftur. Tıp alanında yazdığı  “Hâvî” adlı ansiklopedi 17. yüzyıl’a kadar alanında en önemli başvuru kaynaklarından biri olmuştur. Râzî’nin tıp bilimine yaptığı en önemli katkılardan biri de ilk defa kimyayı tıbbın hizmetine sunmuş olmasıdır.

929; BATTANİ/ Astronom, Astrolog ve matematikçi’dir.

Battanî’nin astronomideki en çok bilinen başarılarından biri Güneş Yılını 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüş olmasıdır. Battani’nin Zij adı verilen çalışması Johannes Kepler, Tycho Brahe gibi Avrupalı astronomlar üzerinde büyük bir etki bırakmıştır.

950; FARÂBİ/ Şam/felsefe

Aristoteles’in eserlerinden etkilendi. Aristotales’in ortaya attığı madde ve şekil kavramını hiçbir değişiklik yapmadan benimseyen,eşyanın oluşumunda,yani yaradılışta madde ve şekili iki temel ilke olarak görmüştür. Farabi’ye göre; “İnsan ahlakının temeli,ona göre bilgidir; akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır….”Ses Olayı ‘nın ilk mantıklı açıklamasını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.

1037; İBN-İ SÎNA / Tıp ve Felsefe /

Tıbbın öncüsü 3 isim kimdir diye sorarsanız kesinlikle; Yunanlı Hipokrat, İranlı İbni Sina ve Romalı Galen’dir. Tıp ve Felsefe Alanları’nda yazdığı eserleri, Ortaçağ Avrupa Üniversiteleri’nde ders kitabı olarak okutulmuştur.
16 yaşında kendini tamamen Tıp Alanı’na verdi,tedaviler de geliştirdi.

1040; İBN HEYSEM / Fizikçi, matematikçi /Modern optiğin babası

Görme, optik ve ışık alanında bilime büyük katkılar sağlayan İbn-i Heysem, tarihin en önemli bilim insanlarından biriydi. İbn-i Heysem, baş yapıtı kabul edilen Optikler Kitabı’nın yanı sıra astronomi, felsefe, sayı teorisi ve geometriüzerine eserleryazdı,Özellikle; matematik, fizik, mühendislik,  astronomi, metalurji  gibi pozitif bilimleri öğrenip, şöhrete kavuştu.

1051; BİRUNÎ / Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı

Ümit Burnu,Amerika ve Japonya ‘nın varlığından bahseden ilk bilim adamıdır. Amerika Kıtası ‘nın varlığını Kristof Colomb’un Amerika’yı Keşfinden 500 Sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağının En Büyük Alimidir.70 adet Astronomi ve 20 adet de Matematik Kitabı vardır. Tıp,Biyoloji,Bitkiler,Madenler,Hayvanlar ve Yararlı Bitkiler ve Otlar üzerine dizin çalışması yapmıştır.

1198 ; İBN-İ RÜŞD / Endülüs, Matematikçisi ve Tıp Alimi ‘dir.

Tıp Alanı’nda önemli eserler ortaya koyan İbn-i Rüşd, Aristo’nun Felsefe Alanı’nda Aristo’nun ortaya attığı ilke ve esaslara bağlı kaldı.

1206; İsmail el-CEZERİ, Sibernetiğin kurucusu

İslam’ın Altın Çağında çalışmalar yapan Müslüman mucit ve mühendis. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen el-Cezeri’nin Leonardo da Vinci’ye ilham kaynağı olduğu düşünülür. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olan Cezeri’nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. “Kitabı; El Câmi-u’l Beyn’el İlmî ve el-Amelî’en Nâfi fî Sınâ’ati’l Hiyel

1248; İBN BAYTAR / Botanikçi, Eczacı ve Hekim.

Endülüs’ün en önemli bilim adamlarından olan İbn Baytar, İslam’ın Altın Çağı’nın ve Müslüman Tarım Devrimi’nin en büyük eczacı ve botanikçilerinden biri sayılmaktadır. Adınndan anlamışsınızdır zaten…

1274; NASREDDİN TÛSİ / Astronomi bilgini

Hülâgu ‘nun desteği ile Meraga’da Kütüphâne ve Rasathâne kurdu.
Nâsirüddîn Tûsî, ömrünün sonuna kadar bu rasathânede çalıştı.
Tûsî,Trigonometri ‘yi astronominin bir dalı olmaktan çıkararak, başlı başına bir ilim hâline getirdi

1459; AKŞEMSEDDİN / MİKROBU İLK OLARAK BULAN İSLÂM ALİMİ

Günümüzde mikrobun kâşifi olarak bilinen Louis PASTEUR’den 400 yıl önce FATİH SULTAN MEHMED HAN’ın hocası AKŞEMSEDDİN Haz­retleri dünyada ilk olarak mikrobu keşfeden İslâm alimidir. Mikroskobun daha icat edilmediği bir dönemde mikrobu keşfeden ve kanser hastalığını bulan Akşemsettin Hazretleri, aynı zamanda Konstantiniyye’nin manevi fatihidir. Asıl ismi Muhammed bin Hamza, lakabı da Akşeyh’tir. Evliyanın büyüklerinden Şihabüddin Sühreverdi’nin neslindendir. Soyu, Hz. Ebu Bekir’e ulaşır. Hacı Bayram Veli’nin ona “Beyaz (ak) bir insan olan Zeyd’den, insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin.” demesi sebebiyle, Akşemsettin lakabı verilmiştir

1474 ; ALİ KUŞÇU / Semerkand / Astronomi ve Matematik bilgini

Fatih Sultan Mehmet’in teklifi üzerine İstanbul’a geldi, 200 altın
maaş bağlanır ve Ayasofya’ya müderris olarak atanır. Ali Kuşçu, burada Fatih Külliyesi’nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir. Ali Kuşçu ‘nun astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu eserlerinde gezegenlerin ve bunların hareketlerini ; yerin şekli ve özelliklerini ele almıştır.

1554; PİRİ REİS / Kartograf (Haritacı) ve Deniz Bilimleri üstadı;

Amerika’yı gösteren İlk Dünya Haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik
kitabıyla tanınmıştır. Osmanlı Deniz Tarihi ‘nde izler bırakmış bir kaptandır.

1588; MİMAR SİNAN / Dünya’nın en büyük mimarı sayılıyor.

Mimar Sinan 92 Camii, 52 Mescit,57 Medrese,7 Darül-Kurra,22 Türbe,17 İmaret, 3 Darüşşifa (Hastane), 5 Su Yolu,8 Köprü, 20 Kervansaray, 36 Saray, 8 Mahzen ve 48 de Hamam olmak üzere 375 eser vermiştir.


1640; HEZARFEN AHMET ÇELEBİ / Uçan İlk İnsan

Sultan 4.Murat Zamanı’nda,Uçma Tasarısı’ nı gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürühalk arasında, “Hezarfen” olarak anıldı,
Hazerfen Ahmet Çelebi,kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için,Okmeydanı’nda deneyler yapmıştır. 1632 Yılında Lodoslu bir havada Galata Kulesi’nden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakan ve uçarak İstanbul Boğazı’nı geçip 3358 metre ötede Üsküdar‘a vardığı varsayılan Hezarfen Ahmet Çelebi, Türk Havacılık Tarihi ‘nin en kayda değer kişilerden birisidir.

1682; EVLİYA ÇELEBİ / Seyyah

İstanbul’un Fethi’nden sonra İstanbul’a yerleşti,
İlk gezisini, İstanbul ve Çevresi ‘ne yaptı. Daha sonra İstanbul Dışı ‘na çıktı. Tam50 yıl durmadan gezdi.Gezdiği yerler o zamanki Osmanlı sınırları
içerisinde yer alan ülkelerin çoğu vardı.
Evliya Çelebi,bu gezileri sırasında çok ilginç yerler gördü.Yeni insanlarla tanıştı.Birçok olayla karşılaştı.Savaşlara katıldı.Gezmek için gittiği son yer Mısır oldu. Seyahatname ‘si işte bu gezilerin ürünüdür.

1745; İBRAHİM MÜTEFERRİKA / İlk Türk Matbaası ‘nın kurucusu

Osmanlı Devleti ‘nin Lale Devri’nde Fransa Elçimiz olan 28 Mehmet
Çelebi ‘nin oğlu Sait Efendi ile İstanbul’da ilk Türk Matbaası’nı kurmuştur.
Kurmuş olduğu matbaasında ilk bastığı
kitap “Vankulu Lügatı” adlı bir sözlük çalışmasıdır. [5]

[1] Alak Suresi; 96/1

[2] Bakara Suresi; 2/282

[3] Tam 153 kez zikredilerek en çok tekrar edilen sıfattır…

[4] Fuat Sezgin, İslam K.D.B. Tarihindeki Yeri, Çağ Yayınları,

[5] Fuat Sezgin, Bilim Tarihi Sohbetleri, Timaş Yayınları

®Mikail Yetkin

Hakkında Mikail Yetkin

Ayrıca Bakınız

Efendimizin Çok Eşliliği

Günümüzde çokça tartışılan meselelerden olan Peygamber efendimizin çok eşliliğinin izahı...

Bir cevap yazın