Salı , Kasım 24 2020

Mahlukatın Fazilet Sırası

İnsan Cennete İnanç ile girer, amel ile değil.

Dolayısyla inancımız çok doğru olmalı her ne kadar amellermiz bozuk olsada;

Örneğin kişi, Hz Ali’yi Hz Ebubekir’den fazla sevebilir fakat, Hz Ali’yi Hz Ebubekir’den üstün tutamaz …

İmam Rabbani [1] şu Hadisi nakleder; Hakim’in Ebu Hureyre’den yaptığı rivayete göre Peygamber Efendimiz Hz. Ali’ye;

“Fatıma’yı senden daha çok seviyorum; fakat sen yanımda ondan daha değerli / üstünsün” demiştir.

Yine Mektubat sahibi; Hz Muaviye’ yi sevme ve üstün görme hususlarının Ehli sünnet akaidinde önemli olduğunu ve Cemel , Sıffın Tahkim vb olaylarında çok dikkatli olunması gerektiğini söyler ve dahi Hz Muaviye’nin içtihadında hatalı olduğunun dışında kesinlikle ileri gidilmemesi gerektiğini mektubunda şöyle dile getirir;

”Bu olaylarla ilgili, “hata edilmiştir” sözünden fazlasını söylemek doğru değilken nasıl olur da, “zalim” ifadesi kullanılabilir? Savaik adlı eserde ifade edildiği üzere, Muaviye, Allah’ın haklarını ve kul haklarını yerine getirme hususunda adaletle iş gören bir idareci idi.

Mevlana Abdurrahman (Molla) Cami (k.s.) “hata” ifadesinin yanına, “çirkin” ifadesini de ilave etmiştir. Yani cumhurun görüşüne bir ilave yapmıştır. “Hataydı” ifadesine yapılan her ilave bir hatadır. [2]

Yaratılan tüm Mahlukat Sırasıyla şu şekildedir.

1. Efendimiz s.a.v

2. Hz İbrahim

3. Hz Musa

4. Hz İsa

5. Hz Nuh

Geri kalan 313 Rasul ve sonra tüm Peygamberler,

Peygamberlerden sonra Sırasıyla;

1.Cebrail as

2.Mikail as

3.İsrafil as

4.Azrail as

4 Büyük melekten sonra Sırasıyla;

1.Hz Ebubekir

2. Hz Ömer

3.Hz.Osman

4. Hz Ali

5. Aşere-i Mübeşşereden geri kalan 6 Sahabi;

Hz. Talha,

Hz. Zubeyr,

Hz. Abdurrahman bin Avf,

Hz. Sa’d bin Ebi Vakkas,

Hz. Said bin Zeyd

Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah[3]

Aşere-i Mübeşşereden sonra sırayla;

1. Bedir Ehli 313 veya 319 Sahabi

2. Uhud Ehli 700 Sahabi

3. Hudeybiye/Beyt’ür-Rıdvan 1400 Sahabi

4.Geri kalan tüm Sahabi efendilerimiz

Sahabilerden sonra sırasıyla;

1. Tabiun (Sahabileri gören müslümanlar)

2. Tebe-i Tabiun (Tabiun’u gören müslümanlar) [4]

Bu sıralamadan sonra Alimler,Veliler,Şehidler ve Salih kimseler gelir…

[1] İmam Rabbani, Mektubat, 2/36

[2] İmam Rabbani, Mektubat, 1/251

[3] Aliyyül Kari,Şerhu Fıkhul Ekber,1/

[4] Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi,Ehli Sünnet Akaidi,Bedir Yayınları,80

®Mikail Yetkin

Hakkında Mikail Yetkin

Ayrıca Bakınız

EHL-İ SÜNNET İTİKADININ MİHENK TAŞLARI

Allah (celle celalühu)’nun Razı Olduğu Necip Topluluk Gök kubbenin altında İslam güneşinin üzerlerine doğduğu bir …

Bir cevap yazın