Salı , Kasım 24 2020

Nazar Nasıl Değer Ve Neler Yapmalıyız?

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebine göre; göz ve nazar haktır.

Şöyle ki; bir insan bir şeye beğenerek baktığı zaman, Allâh ﷻ dilerse o bakılan şeyde bir eksiklik ve bozukluk yaratabilir. Nitekim Efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur:

“Göz haktır! Kaderle yarışacak bir şey olsaydı, elbette göz onu geçerdi!”[1]

“Şüphesiz ki göz, insanı mezara, deveyi de kazana sokar!” [2]

En çok merak edilen konulardan bir tanesi nazarın insana nasıl etki ettiği konusudur. Allahu ﷻ kainatta bir düzen ve sistem üzere her şeyi dizayn etmiştir.[3] Nitekim bıçak keser, cam kırılır, güneş doğudan doğar, batıdan batar.

1. kat Sema da sayıları Dünya üzerinde bulunan kum tanelerinden kat kat fazla olan yıldızların tamamının bir düzen ve sistem içerisinde hareket ettiği ve dünya içerisinde bulunan insanlara burçlar [4] vasıtasıyla ve diğer maddelere etki ettiği Dinimizcede kabul edilir. Dolayısıyla Allah’ın ﷻ koymuş olduğu kanun ve kurallar çerçevesinde  gözden çıkan kötü enerji insana bir bıçak gibi saplanabilir.(Allah ﷻ müsade ederse tabii)…

Nazar nasıl değer?

Alimler göz değmesinini şöyle anlatmıştır; “Bakan kişi bir şey baktığında onu beğenir onu çok güzel görür ve o şeyde Allah’a ﷻ dönmez yani onu güzel Yaratanın Allah ﷻ olduğunu hissedip Maşallah demez ve görülen şeyin Allahu’ın ﷻ yarattığı bir şey olduğuna bakmazsa İşte o zaman Allah ﷻ o bakılan şeyde bir illet meydana getirir o kişinin gafletle ona bakması cinayeti sebebiyle bakılan şeyde hastalıklar yaratır bu nazar ve tesiri Allah’ın ﷻ kullarını bir imtihandır. [5]

Hikmet ehli bu konuda şunu söyler;  Akrep ve yılan gibi zehirli hayvanlar ısırmaları nın ardından hemen öldürdükleri zaman onların ısırma eseri hafifler. Çünkü ısıran hayvan hayatta olduğu müddetçe soktuğu yere iştiyakı sebebiyle zehri  havadaki moleküllerle tesiri uzatır… [6]

Nazarın bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri Dinimizde kabul edilir.

Nazardan Nasıl Korunuruz?

Kalem suresi 51. ve 52 Ayetleri, göz ve nazarın hak olduğuna ve Allâh’ın izniyle tesir ettiğine delâlet etmektedir. Nitekim, nazarın; deveyi kazana, insanı mezara sokacak kadar etkili olduğuna delâlet eden sahih hadîs-i şerîfler mevcuttur. Rasûlûllâh ﷺ zamanında Esedoğulları diye bilinen kabîlenin nazarı çok değerdi, onlardan biri üç gün aç kalıp sonra bir şeye gözü değdirir ve: “Böyle bir şey görmedim!” derse o şey mutlaka helâk olurdu. Müşrikler onlardan birini Rasûlûllâh ﷺ`e getirip bu sözü söylettilerse de, Allâh-u Te’âlâ Habîbini nazardan korudu! [7]

Efendimiz; “Nazardan Allah’a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır.” [8] buyrulmaktadır.

Efendimiz nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Felâk, Nâs sûrelerini okur,  ashabına da bunları tavsiye ederdi. [9]

Peygamberin tavsiyelerini uyguladıktan sonra Nazar’ın sonucunu Allah’tan beklemelidir. Nihai/son etkiyi Allah’tan başkası yapamaz.

Dolayısıyla  nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir.

Efendimiz  “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin…Nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuştur.” [10]

Felak ve Nâs sureleriyle beraber ;Hz. Peygamberin torunlarına yaptığı şu dua da okunmalı

“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” [11]

Efendimiz ﷺ torunları Hasan ve Hüseyin (Radıyallâhu anhümâ)`yı şeytandan, zehirli haşarattan ve kötülük isâbet ettiren gözden Allâh’ın tastamam kelimelerine sığındırır ve:

“Babanız İbrahim (Aleyhimesselâm) da, bu kelimelerle İsmâ`îl ve İshâk (Aleyhimesselâm)`ı sığındırırdı!” buyururdu. [12]

Ne güzel demiş Mehmet Zahit Kotku Hz.leri;

Çoçuğuna “Çok Güzel Maşallah” deme,

“Maşallah Çok Güzel” de.

Maşallah ile çok güzel arasında nazar değer!

 [1] Müslim, Selâm: 16, no: 2188, 4/1719; Buhârî, Tıbb: 35, no: 5408, 5/2167)

[2] Ebû Nu’aym, Hılyetü’l-evliyâ: 7/90; Kurtubî: 9/231; Âlûsî: 13/15)

[3] Fetih Suresi, 48/23

[4] Furkan Suresi ; 25/61

[5] İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, 4/293

[6] Daha geniş malumat için; İsmail Hakkı Bursevi , Ruhu beyan 4.cild 290-300 arasına bakılabilir…

[7] Beyzâvî, Nesefî, Hâzin Tefsirleri Kalem/51,52. Ayet Tefsirleri bkz;

[8] İbni Mâce, Tıb, 32

[9]  Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16

[10] Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 28/623-637

[11] Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; 

[12] Buhârî, Enbiyâ: 12, no: 3191, 3/1233

®Mikail Yetkin

Hakkında Mikail Yetkin

Ayrıca Bakınız

İnsanın Kaderinde; Eş, Rızık ve Ömür değişmez mi?

Meşhur bir soru olarak günümüzde bu 3 şey zikredilir…Yazımıza geçmeden önce Kaderin Allah’ın bir sırrı …

Bir cevap yazın