Çarşamba , Kasım 25 2020

Teyemmüm Hakkında Kısaca Herşey

Sözlük Tarifi; “Kasd etmek (yönelmek, niyet ve azm etmek) tir

Fıkhî Tarifi; “Su bulunmadığı, bulunsa da kullanma gücü olmadığı zaman, temiz toprak cinsinden bir şeyle hadesi (abdest veya gusl gerektiren hal)  gidermek için özel bir netelikle onu kullanmayı kasdetmektir.[1]

Şeri Delili; Teyemmüm Kuran ile sabittir. Allah ﷻ ; “Eğer siz (suyu kullanmanıza mâni olacak bir şekilde) hasta kimseler yahut bir yolculuk üzere (bulunanlar)  olduysanız veya sizden biri (def-i hâcet yapıp da) abdest bozma yerinden geldiyse, ya da kadınlarla (cima etmek suretiyle) birbirinize dokun duysanız ve (abdest veya gusül almak için) bir su bulamadıysanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin de (onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi (kaplar şekilde sıvazlayarak) meshedin.,” [2] buyrulmaktadır.

Teyemmüm, Hicretin 5. yılında, Benî Mustalık gazasında meşrû kılındı ; “o zaman temiz bir toprağa yönelinde yüzlerinizi ve ellerinizi onun bir kısmıyla (kaplar şekilde sıvazlayarak) meshedin.[3]

Teyemmüm ne zaman gerekir?

1- Elde bulunan su, abdest veya gusle yetmeyecekse,

2- Hastalanma, hastalığın artması veya uzaması gibi tehlike mevcutsa,

3- Suyu elde etme hususunda, mala, ırz ve namusa tehlike gelme hali varsa,

4- Su, 3 kilometre uzakta bulunursa,

5- Suyun kullanılsa kendisi, arkadaşı veya hayvanı susuzluktan helak olacağına kanaat getirirse,

6- Kuyudan su çekmek için ip veya kova bulunmazsa, vb…

Teyemmümün Farzları

1) Niyet etmek

2) Toprak veya toprak cinsinden bir şeye, ellerini 2 defa vurup birincide yüzü, 2.de kolları mesh etmektir.[4]

Teyemmümün Sünnetleri

1) Teyemmüme eûzü besmele ile başlamak

2) Sırayı gözetmek

3) Ara vermeden birbiri ardınca yapmak.

4) Toprağa vurunca evvela elleri ileri sürmek sonra geri çekmek.

5) Parmakların arasını açık tutmak.

6) Elleri yerden kaldırınca toz varsa birbirine vurup silkelemek

Teyemmüm nasıl alınır kısaca;

Kısaca teyemmüm, su bulunmadığında, ya da olan suyu kullanma imkânı bulunmadığı zaman, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmî kirliliği gidermek amacıyla temiz toprak veya toprak cinsinden şeye ellerle, yüz ve 2 kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmî temizlik demektir. Maddeler ile;

  1. Besmele çekin
  2. Ellerinizi temiz toprağa sürerek silkeleyin
  3. Yüzünüzü mesh edin
  4. Tekrar elleri temiz toprağa sürerek silkeleyin
  5. Sağ kolunuzu mesh edin
  6. Sol kolunuzu mesh edin [5]

Toprak, kum, kiremit, tuğla; beton ve taş gibi şeylerle, tozları olmasa dahi teyemmüm yapılır.

SON OLARAK; Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkânının elde edilmesi gibi, teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar. [6]

[1] Seyyid Şerif Cürcani, Tarifat, 1/68

[2] Nisâ suresi, 4/43;

[3] Maide suresi, 5/6

[4] Ahmed el-Kudûrî, el-Kitab, Darü’l-Kütübi-l Arabiyye, 25

[5] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin Yayınevi, 112

[6] Mevsılî, el-İhtiyâr li Talîli’l-Muhtâr’, 1, 86).

®Mikail Yetkin

Hakkında Mikail Yetkin

Bir cevap yazın