Perşembe , Kasım 26 2020

Başkası adına haberi olmadan zekat verilebilir mi?

Bir kimse başkası adına haberi olmadan zekat vermesi durumunda bakılır; verdiği mal, zekatı kendisi adına vereceği adamın ise zekat mal, fakirin elinde olduğu müddetçe o adamın iznine bağlı olur. Söz gelimi Ahmet, Mehmed’in malını onun adına izinsiz zekat olarak verse o mal fakirin elinde durduğu müddet içerisinde mehmed o mala zekat olarak niyet edebilir. Fakat zekat olarak verdiği mal kendisinin olacak olursa burada zekat geçerli olmayacaktır. Çünkü vermiş olduğu malın mülkiyeti kendisine ait olup böyle bir yetkide kendisine verilmemiştir. Bu sebeple verilen zekat kendisi adına geçerli olur.

Bir kimse kendi malından arkadaşının izni ile arkadaşının zekatını verse, zekat olarak verdiği malın kıymetini kendisinden isteyebilir mi?

İmam Ebu Yusuf’a göre bunu şart koşmasa bile kişinin buna izninin olmasını yeterli görüp ödediği miktarı kendisinden alabileceğini söyler. İmam Muhammed ise başta şart koşmadığı takdirde isteyemeyeceğini vurgular.

İbni Nüceym el-Bahru’r-Raik, Daru İhya, V/105.

Hakkında Bahrullah Atar

Ayrıca Bakınız

Öşürde Masraflar Düşülür mü?

Öşürde Su dışındaki masraflar ne olursa olsun (mazot parası, tohum parası ve amele ücreti gibi) …

Bir cevap yazın