Başkası adına haberi olmadan zekat verilebilir mi?

Bir kimse başkası adına haberi olmadan zekat vermesi durumunda bakılır; verdiği mal, zekatı kendisi adına vereceği adamın ise, fakirin elinde olduğu müddetçe o adamın iznine bağlı olur. Söz gelimi Ahmet, Mehmed’in malını onun adına izinsiz zekat olarak verse o mal fakirin elinde durduğu müddet içerisinde mehmed o mala zekat olarak niyet edebilir. Fakat zekat olarak verdiği mal kendisinin olacak olursa burada zekat geçerli olmayacaktır. Çünkü vermiş olduğu malın mülkiyeti kendisine ait olup böyle bir yetkide kendisine verilmemiştir. Bu sebeple verilen zekat kendisi adına geçerli olur.

Bir kimse kendi malından arkadaşının izni ile arkadaşının zekatını verse, zekat olarak verdiği malın kıymetini kendisinden isteyebilir mi?

İmam Ebu Yusuf’a göre bunu şart koşmasa bile kişinin buna izninin olmasını yeterli görüp ödediği miktarı kendisinden alabileceğini söyler. İmam Muhammed ise başta şart koşmadığı takdirde isteyemeyeceğini vurgular.

İbni Nüceym el-Bahru’r-Raik, Daru İhya, V/105.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Zekat parça parça taksitle ödenebilir mi? Taksitle zekat ödemek caiz olur mu? Zekat ne zaman verilmelidir? Zekatın kazası var mı

Zekât Taksitle Parça Parça Ödenebilir Mi?

Zekât dinen zengin sayılan kişilerin vermekle mükellef olduğu mali bir ibadettir. Kişi bu ibadeti uygun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir