İbadetler

Zengine Zekat Verildiği Anlaşılsa Tekrar Zekât Vermek Gerekir Mi?

Zekât ve fitre gibi mâlî ibadetlerin geçerli olabilmesi için fakirlere verilmiş olması gereklidir. Dolaysıyla zekât ve fitre vermekle yükümlü olan kişilerin zekâtlarını verecekleri kimseleri araştırıp fakir olduklarını tespit ettikten sonra zekâtlarını vermeleri lazımdır. Sorumuza gelince; kişi, kendisine zekâtını vermiş olduğu kimsenin zengin veya kâfir olması sebebiyle zekâta ehil olmadığın anlarsa …

Devamını Oku »

Kaza namazı borcu olan kişi nafile namaz kılabilir mi?

Namaz kazası olan nafile namaz kılabilir mi? Namaz borcu olan ne yapmalı? Hanefi mezhebinde kazası olan sünnet kılabilir mi?

Yeryüzünde hüküm süren semavi dinler arasında, hatta sistemleşmemiş olan bazı inanışların ön kabullerinde ve belki daha da ileri gitmek gerekirse mücerret ahlak penceresinden bakıldığı takdirde bile insanoğlunun herhangi bir borcunu yerine getirmesi gerekli (vacip) görülmüştür. Bunlar arasından yüce dinimiz İslam da bu konudaki hassasiyetini; yerine getirilmesi gereken sorumlulukları, insanların birbirlerine …

Devamını Oku »

Suret | Fotoğraf Bulunan Odada Namaz Kılınır mı?

Suret, resim olan odada namaz kılınır mı? Odada hayvan resmi varken namaz kılınır mı? Fotoğraf bulunan odada namaz kılmanın hükmü.

Allah Teâlâ bizlerden birtakım ibadetlerin yerine getirilmesini istemiştir. Kâinatta yapılan her eserin vücuda gelmesinin belirli şartları olduğu gibi Mevlâmız (celle celalühü)’nün de bizden istediği ibadetleri yerine getirmemizin belirli şartları vardır.  Günde beş vakit edasıyla memur olduğumuz namazın da şartları vardır. Namaz kılacağımız mekânda ve namaz kılarken üzerimizde bulunan elbisede bulunmaması …

Devamını Oku »

Yıkanmamış ölünün yanında Kur’an okunur mu?

Yıkanmamış ölünün yanında Kur'an okunur mu? Vefat eden kişinin yanında ne zaman Kur'an okunabilir? Ölü ne zaman yıkanır?

Kur’an-ı Kerim’in mukaddes bir kitap olması hasebiyle okunacağı yerlerin de adabı vardır. Bu edeplerden biri de necasetin bulunduğu yerde Kur’an-ı Kerim’in okunmamasıdır. İnsan öldüğü takdirde bedeninin necis olup olmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir. Bu sebeple âlimlerimiz yıkanmamış ölünün yanında Kur’an okunması meselesini şöyle özetlemişlerdir: a. Yıkanmamış ölünün yanında Kur’an okunacaksa: Ölünün …

Devamını Oku »

Seferi Olan Kimse Namazlarını Kısaltmadan Kılabilir mi?

Seferi olan kimse namazlarını kısaltmadan kılabilir mi? Seferde olan kimse dört rekatlık namazları iki olarak kılmak zorunda mıdır

Yolculuk, insanoğlunun dünyaya gönderilmesiyle başlayan tarihinde, onun peşini hiç bırakmayan bir hadisedir. Bu olay, her ne şey için olursa olsun bir takım sıkıntı ve güçlükleri beraberinde getirmiştir. İşte bu sıkıntı ve güçlükleri, yüce dinimiz İslam da belli şartlar altında dikkate almış ve yolcu olarak kabul ettiği mensuplarına bazı kolaylıklar sağlamıştır. …

Devamını Oku »

Belirli bir kimseye verilmek üzere emanet edilen zekât, başka birine verilebilir mi?

Belirli bir şahsa ulaştırılmak üzere emanet bırakılan zekat başka bir kimseye verilebilir mi? Emanet edilen zekat paralarının

Bu mevzu hususi olarak zekâtla bağlantılı olmayıp genel manada emanet başlığı altına incelenmelidir. O hâlde emanet bahsinde zikredilen hükümler bu mevzuya da cevap olacaktır.  Öncelikle bir başkasına ulaştırması için kendisine emanet verilen kişi, emanet verenin vekili konumundadır. Bu durumda vekil olan bu kişi yetkisi olmadığı halde emanet olarak aldığı malı …

Devamını Oku »

Zekât Taksitle Parça Parça Ödenebilir Mi?

Zekat parça parça taksitle ödenebilir mi? Taksitle zekat ödemek caiz olur mu? Zekat ne zaman verilmelidir? Zekatın kazası var mı

Zekât dinen zengin sayılan kişilerin vermekle mükellef olduğu mali bir ibadettir. Kişi bu ibadeti uygun gördüğü kişiye parça parça vermek suretiyle de yerine getirebilir. Zekâtı birden fazla kişiye vermek caiz olduğu gibi bir fakire farklı zamanlarda parça parça veya toptan da vermekte caizdir. Bununla beraber nisap miktarında olmayan bir zekâtın …

Devamını Oku »

Altının Zekâtı Hangi Ayar Üzerinden Hesap Edilmelidir?

Altın için zekat verecek olan kimse hangi ayar üzerinden hesap yapmalıdır? Altının zekatında hangi ayar üzerinden hesap yapılır?

Altın ve gümüş dışındaki ticaret mallarının nisabı altın üzerinden belirlenir. Altın ve gümüşünse zaten kendilerine has nisabı bulunmaktadır. “Ticaret mallarının nisabı altının hangi ayarına göre hesaplanır?” sorusunun cevabına gelince 22 ayar altına göre hesaplanır deriz. Çünkü 22 ayar altın tedavülde (daha çok kullanımda) olan altındır. Kişinin ticaret malı 22 ayar …

Devamını Oku »

Cenaze Namazı | Dört Mezhebe Göre Cenaze Namazının Hükmü

İslam dininde cenaze namazı kılmanın hükmü nedir? Dört mezhebe göre cenaze ahkamı, cenaze namazı nasıl kılınır? Cenazede okunacak

Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dinî vecibelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah Teâlâ’ya senâ, Resûlullah’a ﷺ salât ve ölü için duadan ibarettir. Cenaze Namazı …

Devamını Oku »

Zekat | Tüm Yönleriyle İslam Dininde Zekat İbadeti

İslam dininde zekat ibadeti hakkında detaylı bilgiler... Kimlerin, hangi mallardan, kimlere ne kadar zekat vermesi gerekir?

Bizleri yoktan var eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden ve “Onların mallarından sadaka (zekât) al”[1] buyurarak verdiği nimetlerden mal nimetinin çok az bir kısmının infak edilmesini emreden Allah Teâlâ’ya sonsuz hamdü senalar olsun. Böylece dinin temellerinden ve İslam’ın beş şartından biri olma unvanına kavuşan zekat ibadetini, bu yazımızda genel anlamda ele …

Devamını Oku »