Köpek bulunan evde namaz kılınmaz mı?

Köpek bulunan evde namaz sualinden önce şunu ifade etmemiz gerekir ki, köpek, evde beslenilmesi uygun olan, evcil hayvanlardan değildir. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) evde köpek besleyen kişinin sevabından her gün bir miktar azaltılacağını[1] ve köpek bulunan eve melek girmeyeceğini[2] ifade buyurmuştur. Bu sebeple evde köpek beslemek caiz değildir. Bununla beraber avcılık yahut çoban köpekliği gibi bir maksada binaen evin dışında bir mekânda köpek beslenmesinin bir mahzuru yoktur.

Köpek Bulunan Evde Namaz Kılınır Mı?

Geride ifade ettiğimiz –köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğine- dair hadis-i şerifler sebebiyle halk arasında “Köpek olan evde namaz kılınmaz.” tarzında bir kanaat oluşmuştur. Meselenin özü şudur: Hanefi mezhebine göre köpek, salyası ve teri pis sayılan vahşi hayvanlardandır.[3] Binaenaleyh üzerinde köpeğin yattığı bir halı, köpeğin teri bulaşacağı için necis olacaktır. Evde bulunan köpeğin terinin ve salyasının temas edeceği diğer mekânlar da böyledir. Bu mekânlar, namazın şartlarından olan necasetten taharet hükmüne uymayacağından buralarda namaz kılınmaz. Ancak evde köpeğin girmediği bir oda bulunur yahut köpeğin dolaştığı odalarda seccade üzerinde namaz kılınacak olsa bu namaz sahih olur.

Şafi mezhebine göreyse köpek hınzır gibi bizzat kendisi necis sayılan bir hayvandır.[4] Bu sebeple salyası ve teri pis olduğu gibi vücudu da pistir ve değdiği yeri pisletir. Bu sebeple Şafi mezhebine göre evde bulunan köpek dolaştığı her yerin necis olmasına sebep olacaktır. Ancak yukarıda bahsettiğimiz şekilde necasetten muhafaza edilen bir mahal bulunursa orada namaz kılınabilir.

[1] Buhârî, Hars, 3

[2] Buhârî, Bed‘ü’l-halk, 7

[3] Mevsîlî, el-İhtiyâr, er-Risâletü’l-Âlemiyye, I/78.

[4] Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, DKİ, I/227.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Engelli akraba adına ötv muafiyetiyle vergisiz araç almak caiz midir?

Engelli Akraba Adına Vergisiz Araç Almak Caiz Midir?

Engelli akraba adına ötv muafiyetiyle vergisiz araç almak caiz midir? Engelli adına alınan araç kişisel işlerde kullanılır mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir