İslam İnanç Esasları

Kabir Azabı Var Mıdır? | İslam Dininde Kabir Hayatı

İslam dinine göre kabir hayatı ve kabirde yaşanılacak hadiseler. Kabir azabı var mıdır? Kabir hayatına dair ayet-i kerime ve hadis

Bizleri yoktan var eden ve öldükten sonra tekrar hayata döndürecek olan Allah Teâlâ’yı bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. İşte bu dünya hayatından sonra henüz diriltilmeden önceki hayata, kabir hayatı denmektedir. Bu aşamaya, dünya ve ahiret alemleri arasında bir köprü mesabesinde olduğundan dolayı berzah alemi de denmiştir. İnsan berzah aleminde de tıpkı …

Devamını Oku »

Müslümanlar Miladi Yılbaşı Hususunda Nasıl Bir Tavır Takınmalıdır?

İslam dininde miladi yılbaşı kutlamalarının hükmü nedir? Yılbaşı kutlamak caiz mi? Noel hususunda Müslümanların takınmaları

Enes b. Malik (radıyallahu anh) şöyle buyuruyor: “Biz Efendimiz ﷺ’i defneder etmez kalbimizde bir değişiklik hissettik.”[1] Evet, Hz. Enes’in bahsettiği günün üzerinden yıllar geçti ve artık nübüvvet nuru bizden bin dört yüz yıl uzaklıkta. Öyle ki; artık bu nur, bırakın bir müminin kalbinde parlamayı, bedenlerimizi hatta âdetlerimizi bile Allah’ın düşmanlarından …

Devamını Oku »

İman Nedir? İmanın Şartları Nelerdir?

İslam dininde iman esasları nelerdir? İmanın şartları, kısımları ve esasları nelerdir? İslam dininde nelere nasıl inanmak gerekir?

İnsan, başıboş değil bilakis bir amaca binaen yaratılmıştır. Bu amaç insanın fıtratında yerleşik olan din ihtiyacıdır. İnsanı bu fıtrat üzere yaratan Allah ﷻ katında da makbul olan din yalnızca İslam dinidir.[1] O halde akıl sahibi her insana gereken yaratılış vazifesini yerine getirmek, iman etmektir. Biz de bu yazımızda imanın ne …

Devamını Oku »

Peygamberlere İman | Peygamber, Resul ve Nebi Ne Demektir?

Peygamberlere iman ne demektir? Peygamberlere imanın şartları nelerdir? Rasul, nebi kelimelerinin manaları ve Kur'an'da Peygamberler

Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah-u Teâlâ “Ahsen-i takvim (en güzel şekil)”[1] üzere insanları yarattı ve onlara kendisini bulabilmeleri ve ibadet etmeleri için akıl ihsan etti. Bununla beraber sırf biz aciz kullarına acıdığından dolayı fazlı ve keremiyle, bizlere birçok peygamber gönderdi. Nitekim Kur’an-ı Mecîd’inde de: “Andolsun ki; Muhakkak Allah ﷻ inananlara …

Devamını Oku »

Kutsal kitaplar nelerdir? Suhuf ne demektir?

Kutsal kitaplar hangileridir? Semavi kitaplar hakkında bilgi. Allah tarafından gönderilen kitaplar, Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur

Allah (celle celalühü) Hazretleri insanlar için kendilerinden olan peygamberler gönderdiği gibi bu peygamberlerden bir kısmına kutsal kitaplar göndererek insanlara kendi isteklerini, emirlerini, yasaklarını ve hikmetlerini bildirmiştir. Bu kutsal kitapları Allah (celle celalühü) peygamberlerine vahyetmiştir. Yani bunları ya Cebrail (aleyhisselam) vasıtası ile veya başka bir yol ile ihsan buyurmuştur. Bu kitaplara …

Devamını Oku »

Din Nedir? İbrahimî Dinler Ne Demektir?

Din nedir, İbrahimi dinler nelerdir? Allah katındaki hak dinler hangileridir? Muharref dinler ne demektir? Dinler hakkında bilgi

İnsanları ve Cinleri imtihan için dünyaya gönderen ve onlara, hayatlarını tanzim edecek kaideleri peygamberleri aracılığı ile bildiren Allah ﷻ’ye hamd-ü senalar olsun. İnsan yaratılışından itibaren başı boş olmayıp imtihan içerisinde hayatını devam ettirmektedir. Bu imtihanda başarılı olması için uyması gereken kurallar da kendisine peygamberler ve kitaplar ile hatırlatılmıştır. İnsan bu …

Devamını Oku »

Namaz kılmayana selam verilir mi? Bu kişilerin cenaze namazı kılınır mı?

Namaz kılmayan kimselere selam verilir mi? Namazı hafife alan kişilerin cenazesi kılınır mı? Büyük günah sahiplerinin durumu...

İslam dininde Allah’ın varlığına ve birliğine imandan sonra en büyük vazife, beş vakit namaz kılmaktır. Namaz, terkinin kişiyi kâfir yapıp yapmayacağı hususunda ihtilaf olan tek ameldir. Bazı âlimler, namazın terki hususundaki ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden namaz kılmayanın kâfir olacağını çıkarmışlardır. Ancak ehlisünnet âlimlerinin çoğuna göre farz olduğunu inkâr etmeksizin, …

Devamını Oku »

İçkili ölen kişinin cenaze namazı kılınır mı?

İçkili ölen kimsenin cenazesi kılınır mı? Sarhoşun cenazesi kılınır mı? Büyük günah sahiplerinin durumu nedir?

Sarhoş edici maddeleri tüketmek Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin beyanıyla haram kılınmış fiillerdendir. Allah (celle celalühü) bu gibi günahları işlemekten ve günah üzere vefat etmekten cümlemizi muhafaza etsin. İslam inanç esaslarından biri de yaptığı günahı helal görmeyen kişinin iman dairesinin dışına çıkmayacağıdır.[1] Dolayısıyla bir kimsenin içki içmesi onu kâfir yapmaz. …

Devamını Oku »

Allah’ın Kadîm ve Bâkî Olması Ne Demektir?

Allah'ın Kadim Ve Baki Olması Ne Demektir? Allah'ı Kıdem Sıfatı, Allah'ın Beka Sıfatı. Allah'ın Sıfatları.

Kadim kelimesi, lügatta “eski olmak, önce olmak” gibi manalara gelen “kıdem” kökünden türemiş olup, “eski ve önce olan şey” demektir. [1] Kuran-ı Kerim’de birkaç yerde lügavî manada kullanılmıştır. [2] Bâkî kelimesi de lügatta “kalmak, devam etmek” gibi manalara gelen “bekâ” kökünden türemiş olup, “kalan ve devam eden şey”e söylenir. [3] …

Devamını Oku »

İrade Sıfatı | Allah’ın ﷻ İradesi ve Rızası

Allah'ın irade sıfatı, Allah'ın sıfatları, Allah'ın iradesi ve dilemesi nedir? Allah'ın subuti sıfatlarından irade sıfatı

İrade sıfatı Allah’ın subuti sıfatlarından biridir. Allah’ın iradesi ve rızası hususunda iki mesele vardır; 1- İrade Nedir? İrade kelimesi lügatta, “ra-ve-de” (ر- و- د) kökünden türemiş olup, “dilemek” anlamındadır. [1] Istılahta ise irade Allah’a ﷻ isnat edildiğinde; O’nun, mümkünlerin bazılarını bazılarına tercih etmesi kastedilir. Mesela evreni yaratmayı, yaratmamaya ve semaları …

Devamını Oku »