İslam İnanç Esasları

DİNDEN ÇIKMA SEBEPLERİ | İSLAM’DA DİNDEN ÇIKMA

İslam'da dinden çıkma. İnsanı dinden çıkaran sözler nelerdir? Dinden çıkma sebepleri nelerdir? Yanlışlıkla dinden çıkmak.

Din, Allah Teâlâ’nın kullarına acıyıp onları iki cihan musibetlerinden korumak için insan fıtratına uygun olarak tasarlayıp gönderdiği büyük bir nimettir. Kul, fıtratına uygun olan[1] bu nimeti kabul edip mükellef olduğu emir ve yasaklara uymak[2] suretiyle Müslüman sayılır. Fıtratına ters düşüp kendisine verilen bu nimeti reddetmesi sebebiyle de dinden çıkar ve …

Devamını Oku »

MÜSLÜMAN KİMDİR? | KAFİR NE DEMEKTİR?

Müslüman kimdir? Mümin kime denir? Müslüman kelime anlamı? Kafir ne demek? Kafir kelime anlamı. Müşrik ne demek?

Bütün Hamdler, insana bilmediğini öğreten Mevla Teâlâ hazretlerine mahsustur. Salat ve Selam ise O’nun Habibi ve kâinatın yaratılmasının sebebi olan Muhammed Mustafa (aleyhisselam) ve onun pak olan Âli üzerine olsun. Bu yazımızda “Müslüman Kimdir? Mümin Kimdir? Müslüman-Mümin Aynı Mıdır? Kafir Ne Demektir? Müşrik Ne Demektir? Münafık kimdir?” başlıklarını inceleyip bunları …

Devamını Oku »

Ahiret Hayatı | Mahşer | Öldükten Sonra Dirilmek

Ahiret hayatı nasıl olacak? Ahiret hayatı ile ilgili ayetler. Öldükten sonra dirilmek. Mahşer nedir? Mizan nedir?

Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a aittir. Salat ve selam âlemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)’e olsun. Allah Teâlâ insana dünya yaşamını bir imtihan hayatı olarak bahşetmiştir. Bir de insanoğluna imtihan hayatında yaptığı iyiliğin ve kötülüğün karşılığını görsün diye bir yaşam bahşetmiştir ki buna da ahiret hayatı denir. …

Devamını Oku »

Kabir Azabı Var Mıdır? | İslam Dininde Kabir Hayatı

İslam dinine göre kabir hayatı ve kabirde yaşanılacak hadiseler. Kabir azabı var mıdır? Kabir hayatına dair ayet-i kerime ve hadis

Bizleri yoktan var eden ve öldükten sonra tekrar hayata döndürecek olan Allah Teâlâ’yı bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. İşte bu dünya hayatından sonra henüz diriltilmeden önceki hayata, kabir hayatı denmektedir. Bu aşamaya, dünya ve ahiret alemleri arasında bir köprü mesabesinde olduğundan dolayı berzah alemi de denmiştir. İnsan berzah aleminde de tıpkı …

Devamını Oku »

Müslümanlar Miladi Yılbaşı Hususunda Nasıl Bir Tavır Takınmalıdır?

İslam dininde miladi yılbaşı kutlamalarının hükmü nedir? Yılbaşı kutlamak caiz mi? Noel hususunda Müslümanların takınmaları

Enes b. Malik (radıyallahu anh) şöyle buyuruyor: “Biz Efendimiz ﷺ’i defneder etmez kalbimizde bir değişiklik hissettik.”[1] Evet, Hz. Enes’in bahsettiği günün üzerinden yıllar geçti ve artık nübüvvet nuru bizden bin dört yüz yıl uzaklıkta. Öyle ki; artık bu nur, bırakın bir müminin kalbinde parlamayı, bedenlerimizi hatta âdetlerimizi bile Allah’ın düşmanlarından …

Devamını Oku »

İman Nedir? İmanın Şartları Nelerdir?

İslam dininde iman esasları nelerdir? İmanın şartları, kısımları ve esasları nelerdir? İslam dininde nelere nasıl inanmak gerekir?

İnsan, başıboş değil bilakis bir amaca binaen yaratılmıştır. Bu amaç insanın fıtratında yerleşik olan din ihtiyacıdır. İnsanı bu fıtrat üzere yaratan Allah ﷻ katında da makbul olan din yalnızca İslam dinidir.[1] O halde akıl sahibi her insana gereken yaratılış vazifesini yerine getirmek, iman etmektir. Biz de bu yazımızda imanın ne …

Devamını Oku »

Peygamberlere İman | Peygamber, Resul ve Nebi Ne Demektir?

Peygamberlere iman ne demektir? Peygamberlere imanın şartları nelerdir? Rasul, nebi kelimelerinin manaları ve Kur'an'da Peygamberler

Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah-u Teâlâ “Ahsen-i takvim (en güzel şekil)”[1] üzere insanları yarattı ve onlara kendisini bulabilmeleri ve ibadet etmeleri için akıl ihsan etti. Bununla beraber sırf biz aciz kullarına acıdığından dolayı fazlı ve keremiyle, bizlere birçok peygamber gönderdi. Nitekim Kur’an-ı Mecîd’inde de: “Andolsun ki; Muhakkak Allah ﷻ inananlara …

Devamını Oku »

Kutsal kitaplar nelerdir? Suhuf ne demektir?

Kutsal kitaplar hangileridir? Semavi kitaplar hakkında bilgi. Allah tarafından gönderilen kitaplar, Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur

Allah (celle celalühü) Hazretleri insanlar için kendilerinden olan peygamberler gönderdiği gibi bu peygamberlerden bir kısmına kutsal kitaplar göndererek insanlara kendi isteklerini, emirlerini, yasaklarını ve hikmetlerini bildirmiştir. Bu kutsal kitapları Allah (celle celalühü) peygamberlerine vahyetmiştir. Yani bunları ya Cebrail (aleyhisselam) vasıtası ile veya başka bir yol ile ihsan buyurmuştur. Bu kitaplara …

Devamını Oku »

Din Nedir? İbrahimî Dinler Ne Demektir?

Din nedir, İbrahimi dinler nelerdir? Allah katındaki hak dinler hangileridir? Muharref dinler ne demektir? Dinler hakkında bilgi

İnsanları ve Cinleri imtihan için dünyaya gönderen ve onlara, hayatlarını tanzim edecek kaideleri peygamberleri aracılığı ile bildiren Allah ﷻ’ye hamd-ü senalar olsun. İnsan yaratılışından itibaren başı boş olmayıp imtihan içerisinde hayatını devam ettirmektedir. Bu imtihanda başarılı olması için uyması gereken kurallar da kendisine peygamberler ve kitaplar ile hatırlatılmıştır. İnsan bu …

Devamını Oku »

Namaz kılmayana selam verilir mi? Bu kişilerin cenaze namazı kılınır mı?

Namaz kılmayan kimselere selam verilir mi? Namazı hafife alan kişilerin cenazesi kılınır mı? Büyük günah sahiplerinin durumu...

İslam dininde Allah’ın varlığına ve birliğine imandan sonra en büyük vazife, beş vakit namaz kılmaktır. Namaz, terkinin kişiyi kâfir yapıp yapmayacağı hususunda ihtilaf olan tek ameldir. Bazı âlimler, namazın terki hususundaki ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden namaz kılmayanın kâfir olacağını çıkarmışlardır. Ancak ehlisünnet âlimlerinin çoğuna göre farz olduğunu inkâr etmeksizin, …

Devamını Oku »