Namaz kılmayana selam verilir mi? Bu kişilerin cenaze namazı kılınır mı?

İslam dininde Allah’ın varlığına ve birliğine imandan sonra en büyük vazife, beş vakit namaz kılmaktır. Namaz, terkinin kişiyi kâfir yapıp yapmayacağı hususunda ihtilaf olan tek ameldir. Bazı âlimler, namazın terki hususundaki ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden namaz kılmayanın kâfir olacağını çıkarmışlardır. Ancak ehlisünnet âlimlerinin çoğuna göre farz olduğunu inkâr etmeksizin, tembellikten dolayı namazı terk eden kişi iman dairesinden çıkmaz.[1] Namazın farz olduğunu inkâr eden, namazı hafife alan veya namazla alay eden kişi ise iman dairesinin dışında kalacaktır.

Namazı tembelliğinden dolayı kılmayan, hata ettiğinin bilincinde olan kimselere selam verip-almak caizdir. Bu kimselerin cenaze namazları kılınır. Sualdeki kişilerin genel hallerinden namazı hafife aldıkları, namazla ve diğer dini değerlerle alay ettikleri anlaşılıyorsa bu kimselere durumlarının beyan edilmesi güzel olacaktır. Bu beyanlara rağmen tavırlarında bir değişiklik görülmüyorsa ilişkinin kesilmesi yoluna gidilir.

Namazları vaktinde kılmanın önemine dair ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

[1] Taftazânî, Şerhu’l-Akâid, Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, 73.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

BİDAT NEDİR NE DEĞİLDİR?

Arapça bida‘ kökünden türeyen bidat kelimesi icat etmek, inşa etmek, örneği olmayan şeyi ortaya çıkarmak manasında kullanılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir