EHL-İ SÜNNET NEDİR? NEDEN MÜSLÜMANLIK İLE BİRLİKTE EHL-İ SÜNNET İSMİNE İHTİYACIMIZ VAR?

Aslında İslam farklı isim kabul etmez. Yolumuz yalnızca İslam’dır. Fakat Şii diyor ki İslam benim, Vehhabi diyor ki İslam benim, Mu’tezile diyor ki İslam benim, tekfirci diyor ki İslam benim, Kaderiyye diyor ki İslam benim, mealci diyor ki İslam benim, Hadis inkarcısı diyor ki İslam benim…
Biz de gerçek İslam yolu bunlar ile karışmasın diye kayıt düşüyoruz ve biz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olan Müslümanlarız diyoruz.

Sünnet, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in yaşantısını temsil ediyor. Yani bu yolda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in yaşantısı var, onun emir ve nehy buyurdukları var. Cemaat ise birlik ve beraberliği ve sahâbe topluluğunu ifade ediyor. Yani bu yolda Resulullah’ın sünneti olduğu gibi ayrımcılık, tefrikacılık da yok. Burada cemaate tâbi olmak var ki o cemaatte sahabe topluluğudur. Yani Ehl-i Sünnet derken Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in yaşantısını, ve’l-Cemaat derken de onun sahabe topluluğunu kastediyor, onlara ittiba ettiğimizi dile getiriyoruz.

Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Fırka-ı Naciye hadisinde “Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72’si cehennemde bir tanesi cennette olacak. Bu kişiler sünnet ve cemaat ehli kişilerdir.” buyuruyor. Efendimize soruyorlar: “Peki bu sünnet ve cemaat ehli olan kişiler kimdir ya Resulullah?” ‘Ben ve ashabımın yolunda olanlar.‘ buyuruyor. Bakınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru İslam’ı, hakiki İslam’ı, sünneti ile beraber sahabenin de olduğu İslam olarak anlatırken, günümüzün şer odakları ne yapıyor? Sahabeyi reddetmek bir yana, tekfir ediyor. Bakara Suresi 137. ayette Allah celle celalühü buyuruyor ki: “Eğer onlar (Yahudi ve Hristiyanlar) sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse Mutlaka onlar ayrımcılık ve düşmanlık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter, o hakkıyla işitendir, bilendir.

Bakın, burada: ‘Ya Muhammed, sadece senin iman ettiğin gibi iman ederlerse‘ demiyor. ‘Sizin iman ettiğiniz gibi‘ diyor. Siz’den kastın Efendimiz aleyhissalatü ve’s-selam ile birlikte aynı zamanda sahabe topluluğu olduğu çok açık. Demek ki hidayete ermenin şartı nedir? Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sahabe gibi iman etmektir çünkü Allah celle celalühü ayetinde sahâbeye ittibâ edildiği taktirde doğru yolda olunacağına çok açık bir şekilde işaret ediyor.

Nitekim Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in bu ayetleri nasıl anlayıp nasıl yaşadığını bizlere aktaran nesil sahabe neslidir. Dolayısıyla siz sahabeyi ortadan kaldırırsanız ortada İslam kalmaz. Dîni Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ve onun ashâbının anladığı gibi anlayıp tatbik eden kişiler Ehli Sünnet olarak isimlendirilir.

Neden Ehl-i Sünnet ismine sahip olduğumuzu kısaca anlattık.

Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.

Hakkında Talha Özcan

Ayrıca Bakınız

BİDAT NEDİR NE DEĞİLDİR?

Arapça bida‘ kökünden türeyen bidat kelimesi icat etmek, inşa etmek, örneği olmayan şeyi ortaya çıkarmak manasında kullanılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir