MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Tevekkül Nedir? | Tevekkül Nasıl Olmalıdır?

Tevekkül nedir? İslam dininde tevekkül anlayışı ve tevekküle dair ayet-i kerime ve hadis-i şerifler içeren makalemizi...

Allah (azze ve celle)’ye hamd, Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem)’e selam olsun. Bu yazımızda Rabbimiz’in ﷻ inayetiyle “İslam’da tevekkül nedir? Tevekkül nasıl olmalıdır?” sorularını izah etmeye çalışacağız. Muvaffakiyet Allah (azze ve celle)’dendir. Tevekkül Nedir? “Vekl” kökünden türeyen tevekkül; birine işini havale etmek, ona güvenmek manasına gelmektedir.[1] Birine işini havale edene müvekkil, işi …

Devamını Oku »

Zengine Zekat Verildiği Anlaşılsa Tekrar Zekât Vermek Gerekir Mi?

Zekât ve fitre gibi mâlî ibadetlerin geçerli olabilmesi için fakirlere verilmiş olması gereklidir. Dolaysıyla zekât ve fitre vermekle yükümlü olan kişilerin zekâtlarını verecekleri kimseleri araştırıp fakir olduklarını tespit ettikten sonra zekâtlarını vermeleri lazımdır. Sorumuza gelince; kişi, kendisine zekâtını vermiş olduğu kimsenin zengin veya kâfir olması sebebiyle zekâta ehil olmadığın anlarsa …

Devamını Oku »

Kaza namazı borcu olan kişi nafile namaz kılabilir mi?

Namaz kazası olan nafile namaz kılabilir mi? Namaz borcu olan ne yapmalı? Hanefi mezhebinde kazası olan sünnet kılabilir mi?

Yeryüzünde hüküm süren semavi dinler arasında, hatta sistemleşmemiş olan bazı inanışların ön kabullerinde ve belki daha da ileri gitmek gerekirse mücerret ahlak penceresinden bakıldığı takdirde bile insanoğlunun herhangi bir borcunu yerine getirmesi gerekli (vacip) görülmüştür. Bunlar arasından yüce dinimiz İslam da bu konudaki hassasiyetini; yerine getirilmesi gereken sorumlulukları, insanların birbirlerine …

Devamını Oku »

Suret | Fotoğraf Bulunan Odada Namaz Kılınır mı?

Suret, resim olan odada namaz kılınır mı? Odada hayvan resmi varken namaz kılınır mı? Fotoğraf bulunan odada namaz kılmanın hükmü.

Allah Teâlâ bizlerden birtakım ibadetlerin yerine getirilmesini istemiştir. Kâinatta yapılan her eserin vücuda gelmesinin belirli şartları olduğu gibi Mevlâmız (celle celalühü)’nün de bizden istediği ibadetleri yerine getirmemizin belirli şartları vardır.  Günde beş vakit edasıyla memur olduğumuz namazın da şartları vardır. Namaz kılacağımız mekânda ve namaz kılarken üzerimizde bulunan elbisede bulunmaması …

Devamını Oku »

DİNDEN ÇIKMA SEBEPLERİ | İSLAM’DA DİNDEN ÇIKMA

İslam'da dinden çıkma. İnsanı dinden çıkaran sözler nelerdir? Dinden çıkma sebepleri nelerdir? Yanlışlıkla dinden çıkmak.

Din, Allah Teâlâ’nın kullarına acıyıp onları iki cihan musibetlerinden korumak için insan fıtratına uygun olarak tasarlayıp gönderdiği büyük bir nimettir. Kul, fıtratına uygun olan[1] bu nimeti kabul edip mükellef olduğu emir ve yasaklara uymak[2] suretiyle Müslüman sayılır. Fıtratına ters düşüp kendisine verilen bu nimeti reddetmesi sebebiyle de dinden çıkar ve …

Devamını Oku »

MÜSLÜMAN KİMDİR? | KAFİR NE DEMEKTİR?

Müslüman kimdir? Mümin kime denir? Müslüman kelime anlamı? Kafir ne demek? Kafir kelime anlamı. Müşrik ne demek?

Bütün Hamdler, insana bilmediğini öğreten Mevla Teâlâ hazretlerine mahsustur. Salat ve Selam ise O’nun Habibi ve kâinatın yaratılmasının sebebi olan Muhammed Mustafa (aleyhisselam) ve onun pak olan Âli üzerine olsun. Bu yazımızda “Müslüman Kimdir? Mümin Kimdir? Müslüman-Mümin Aynı Mıdır? Kafir Ne Demektir? Müşrik Ne Demektir? Münafık kimdir?” başlıklarını inceleyip bunları …

Devamını Oku »

Sövmek caiz midir? | Kafire küfür etmenin hükmü nedir?

İslam'da sövmek caiz midir? Küfür etmenin hükmü nedir? Kafire küfür ve lanet edilir mi? İnsanlara sövmek günah mıdır?

İnsanların kan, mal, şeref ve haysiyetini dokunulmaz kılan ve Habibini ﷺ güzel ahlakı tamamlamak için gönderen Allah Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd-ü senalar olsun.  Türkçe’de sövmek; ağır ve çirkin söz söyleme, onuru ve namusu lekeleyen kaba ve ayıp sözler kullanmak demektir. Sövmek ahlaki bir davranış olmamakla birlikte, dinen suç sayıldığı için …

Devamını Oku »

Yıkanmamış ölünün yanında Kur’an okunur mu?

Yıkanmamış ölünün yanında Kur'an okunur mu? Vefat eden kişinin yanında ne zaman Kur'an okunabilir? Ölü ne zaman yıkanır?

Kur’an-ı Kerim’in mukaddes bir kitap olması hasebiyle okunacağı yerlerin de adabı vardır. Bu edeplerden biri de necasetin bulunduğu yerde Kur’an-ı Kerim’in okunmamasıdır. İnsan öldüğü takdirde bedeninin necis olup olmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir. Bu sebeple âlimlerimiz yıkanmamış ölünün yanında Kur’an okunması meselesini şöyle özetlemişlerdir: a. Yıkanmamış ölünün yanında Kur’an okunacaksa: Ölünün …

Devamını Oku »

Seferi Olan Kimse Namazlarını Kısaltmadan Kılabilir mi?

Seferi olan kimse namazlarını kısaltmadan kılabilir mi? Seferde olan kimse dört rekatlık namazları iki olarak kılmak zorunda mıdır

Yolculuk, insanoğlunun dünyaya gönderilmesiyle başlayan tarihinde, onun peşini hiç bırakmayan bir hadisedir. Bu olay, her ne şey için olursa olsun bir takım sıkıntı ve güçlükleri beraberinde getirmiştir. İşte bu sıkıntı ve güçlükleri, yüce dinimiz İslam da belli şartlar altında dikkate almış ve yolcu olarak kabul ettiği mensuplarına bazı kolaylıklar sağlamıştır. …

Devamını Oku »

Kabir Azabı Var Mıdır? | İslam Dininde Kabir Hayatı

İslam dinine göre kabir hayatı ve kabirde yaşanılacak hadiseler. Kabir azabı var mıdır? Kabir hayatına dair ayet-i kerime ve hadis

Bizleri yoktan var eden ve öldükten sonra tekrar hayata döndürecek olan Allah Teâlâ’yı bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. İşte bu dünya hayatından sonra henüz diriltilmeden önceki hayata, kabir hayatı denmektedir. Bu aşamaya, dünya ve ahiret alemleri arasında bir köprü mesabesinde olduğundan dolayı berzah alemi de denmiştir. İnsan berzah aleminde de tıpkı …

Devamını Oku »