Yeminler

“VALLÂHİ BİLLÂHİ TALLÂHİ” CÜMLESİ BİR YEMİN Mİ YOKSA ÜÇ YEMİN Mİ SAYILIR?

Yemin bahsinde bir kaidemiz vardır “Yemin lafızları örf bağlıdır.” Bu sebeple “Vallâhi Billâhi Tallâhi” sözünü söyleyen kişinin örfünde bu bir yemin olarak görülüyorsa (Vallahi kelimesi bir yemin, diğer iki kelime ilkini kuvvetlendirici olarak görülüyorsa) o halde bir yemin sayılıp bir kefaret verecektir. Nitekim Türkiye’nin bazı yörelerinde böyle anlaşılır. Fakat bu …

Devamını Oku »

YEMÎNİ MÜNAKİDE NEDİR?

Yemini münakide, kişinin mümkün ve geleceğe ait bir şey hakkında yemin etmesidir. “Vallahi yarın geleceğim” demesi gibi. Kişinin geleceğe yemin ettiği şey üç şekilde tasavvur edilebilir. Yapılması veya yapılmaması meşru olan bir şeye yemin etmesi. Sözgelimi “Vallahi yarın geleceğim demesi” gibi. Bu durumda gelmeyecek olursa kefâret vermesi gerekir.Kişinin gelecekte yapmaya …

Devamını Oku »

HANEFİLERE GÖRE YEMİN-İ LAĞV’İN TARİFİ NEDİR?

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek vacip mi?

Hanefilerde Yemini lağive dair iki rivayet vardır. Metinlerimizin ekseriyetinde yer alan tarife göre Yemini Lağiv: Kişinin geçmiş bir olay hakkında doğru olduğu zannıyla yalan yere yaptığı yemindir. Mesela borcunu ödediğini sanarak “Vallahi borcumu ödedim” demesi gibi. İmam Muhammed’den nakledilen bir diğer tarif ise kişinin bir şey kastetmeksizin “Vallahi” diyerek yaptığı …

Devamını Oku »

YALAN BİR ŞEY ÜZERİNE YEMİN EDEN KİŞİNİN KEFFARET VERMESİ GEREKİR Mİ?

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek vacip mi?

Yalan yere yemin etme fıkıh litaretüründe Yemîni Gamûs diye isimlendirilir. Burada geçmiş zaman veya şimdiki zaman için yemin etmesi arasında bir fark olmayacaktır. Söz gelimi yalan olduğunu bile bile “Bugün dükkana gittim” demesi veya evde iken “Ben dükkandayım” demesi gibi. Haddi zatında yalan islamın yasakladığı büyük günahlardan biridir. Bir de …

Devamını Oku »