Cuma , Kasım 27 2020

Yalan bir şey üzerine yemin eden kişi keffaret vermesi gerekir mi?

Yalan yere yemin etme fıkıh litaretüründe Yemîni Gamûs diye isimlendirilir. Burada geçmiş zaman veya şimdiki zaman için yemin etmesi arasında bir fark olmayacaktır. Söz gelimi yalan olduğunu bile bile “Bugün dükkana gittim” demesi veya evde iken “Ben dükkandayım” demesi gibi. Haddi zatında yalan islamın yasakladığı büyük günahlardan biridir. Bir de bu yalanı desteklemek için Allah (cc)’nün ismini kullanmak ayrıca büyük bir günahtır. Nitekim Efendimiz (Sav) kıyamet günü Allah (cc)’nün kendilerine nazar etmeyeceği kimselerin arasında malını satarken yalan yere yemin eden kimseyi de zikretmiştir.[1] Bu sebeple Fukahâ yalan yere yapılan yeminin keffâreti olmadığını, bu kimsenin yapması gerekenin istiğfar ve tövbe olduğunu ifade etmiştir.[2]


[1] Müslim, (106).

[2] İbnü’l Humâm, Fethu’l Kadîr, Dâru İhya’it-türâsi’l Arâbi, IV, 348.

Hakkında Bahrullah Atar

Ayrıca Bakınız

“Vallâhi Billâhi Tallâhi” Cümlesi Bir Yemin Mi Yoksa Üç Yemin Mi Sayılır?

Yemin bahsinde yeni bir kasem (yemin) harfi ve yeni bir isimle yemin edildiği takdirde üç …

Bir cevap yazın