YALAN BİR ŞEY ÜZERİNE YEMİN EDEN KİŞİNİN KEFFARET VERMESİ GEREKİR Mİ?

Yalan yere yemin etme fıkıh litaretüründe Yemîni Gamûs diye isimlendirilir. Burada geçmiş zaman veya şimdiki zaman için yemin etmesi arasında bir fark olmayacaktır. Söz gelimi yalan olduğunu bile bile “Bugün dükkana gittim” demesi veya evde iken “Ben dükkandayım” demesi gibi. Haddi zatında yalan islamın yasakladığı büyük günahlardan biridir. Bir de bu yalanı desteklemek için Allah (cc)’nün ismini kullanmak ayrıca büyük bir günahtır. Nitekim Efendimiz (Sav) kıyamet günü Allah (cc)’nün kendilerine nazar etmeyeceği kimselerin arasında malını satarken yalan yere yemin eden kimseyi de zikretmiştir.[1] Bu sebeple Fukahâ yalan yere yapılan yeminin keffâreti olmadığını, bu kimsenin yapması gerekenin istiğfar ve tövbe olduğunu ifade etmiştir.[2]


[1] Müslim, (106).

[2] İbnü’l Humâm, Fethu’l Kadîr, Dâru İhya’it-türâsi’l Arâbi, IV, 348.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir