İman Şartları

DİNDEN ÇIKMA SEBEPLERİ | İSLAM’DA DİNDEN ÇIKMA

İslam'da dinden çıkma. İnsanı dinden çıkaran sözler nelerdir? Dinden çıkma sebepleri nelerdir? Yanlışlıkla dinden çıkmak.

Din, Allah Teâlâ’nın kullarına acıyıp onları iki cihan musibetlerinden korumak için insan fıtratına uygun olarak tasarlayıp gönderdiği büyük bir nimettir. Kul, fıtratına uygun olan[1] bu nimeti kabul edip mükellef olduğu emir ve yasaklara uymak[2] suretiyle Müslüman sayılır. Fıtratına ters düşüp kendisine verilen bu nimeti reddetmesi sebebiyle de dinden çıkar ve …

Devamını Oku »

MÜSLÜMAN KİMDİR? | KAFİR NE DEMEKTİR?

Müslüman kimdir? Mümin kime denir? Müslüman kelime anlamı? Kafir ne demek? Kafir kelime anlamı. Müşrik ne demek?

Bütün Hamdler, insana bilmediğini öğreten Mevla Teâlâ hazretlerine mahsustur. Salat ve Selam ise O’nun Habibi ve kâinatın yaratılmasının sebebi olan Muhammed Mustafa (aleyhisselam) ve onun pak olan Âli üzerine olsun. Bu yazımızda “Müslüman Kimdir? Mümin Kimdir? Müslüman-Mümin Aynı Mıdır? Kafir Ne Demektir? Müşrik Ne Demektir? Münafık kimdir?” başlıklarını inceleyip bunları …

Devamını Oku »

Ahiret Hayatı | Mahşer | Öldükten Sonra Dirilmek

Ahiret hayatı nasıl olacak? Ahiret hayatı ile ilgili ayetler. Öldükten sonra dirilmek. Mahşer nedir? Mizan nedir?

Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a aittir. Salat ve selam âlemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)’e olsun. Allah Teâlâ insana dünya yaşamını bir imtihan hayatı olarak bahşetmiştir. Bir de insanoğluna imtihan hayatında yaptığı iyiliğin ve kötülüğün karşılığını görsün diye bir yaşam bahşetmiştir ki buna da ahiret hayatı denir. …

Devamını Oku »

İman Nedir? İmanın Şartları Nelerdir?

İslam dininde iman esasları nelerdir? İmanın şartları, kısımları ve esasları nelerdir? İslam dininde nelere nasıl inanmak gerekir?

İnsan, başıboş değil bilakis bir amaca binaen yaratılmıştır. Bu amaç insanın fıtratında yerleşik olan din ihtiyacıdır. İnsanı bu fıtrat üzere yaratan Allah ﷻ katında da makbul olan din yalnızca İslam dinidir.[1] O halde akıl sahibi her insana gereken yaratılış vazifesini yerine getirmek, iman etmektir. Biz de bu yazımızda imanın ne …

Devamını Oku »

Peygamberlere İman | Peygamber, Resul ve Nebi Ne Demektir?

Peygamberlere iman ne demektir? Peygamberlere imanın şartları nelerdir? Rasul, nebi kelimelerinin manaları ve Kur'an'da Peygamberler

Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah-u Teâlâ “Ahsen-i takvim (en güzel şekil)”[1] üzere insanları yarattı ve onlara kendisini bulabilmeleri ve ibadet etmeleri için akıl ihsan etti. Bununla beraber sırf biz aciz kullarına acıdığından dolayı fazlı ve keremiyle, bizlere birçok peygamber gönderdi. Nitekim Kur’an-ı Mecîd’inde de: “Andolsun ki; Muhakkak Allah ﷻ inananlara …

Devamını Oku »

Kutsal kitaplar nelerdir? Suhuf ne demektir?

Kutsal kitaplar hangileridir? Semavi kitaplar hakkında bilgi. Allah tarafından gönderilen kitaplar, Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur

Allah (celle celalühü) Hazretleri insanlar için kendilerinden olan peygamberler gönderdiği gibi bu peygamberlerden bir kısmına kutsal kitaplar göndererek insanlara kendi isteklerini, emirlerini, yasaklarını ve hikmetlerini bildirmiştir. Bu kutsal kitapları Allah (celle celalühü) peygamberlerine vahyetmiştir. Yani bunları ya Cebrail (aleyhisselam) vasıtası ile veya başka bir yol ile ihsan buyurmuştur. Bu kitaplara …

Devamını Oku »

Allah’ın Kadîm ve Bâkî Olması Ne Demektir?

Allah'ın Kadim Ve Baki Olması Ne Demektir? Allah'ı Kıdem Sıfatı, Allah'ın Beka Sıfatı. Allah'ın Sıfatları.

Kadim kelimesi, lügatta “eski olmak, önce olmak” gibi manalara gelen “kıdem” kökünden türemiş olup, “eski ve önce olan şey” demektir. [1] Kuran-ı Kerim’de birkaç yerde lügavî manada kullanılmıştır. [2] Bâkî kelimesi de lügatta “kalmak, devam etmek” gibi manalara gelen “bekâ” kökünden türemiş olup, “kalan ve devam eden şey”e söylenir. [3] …

Devamını Oku »

İrade Sıfatı | Allah’ın ﷻ İradesi ve Rızası

Allah'ın irade sıfatı, Allah'ın sıfatları, Allah'ın iradesi ve dilemesi nedir? Allah'ın subuti sıfatlarından irade sıfatı

İrade sıfatı Allah’ın subuti sıfatlarından biridir. Allah’ın iradesi ve rızası hususunda iki mesele vardır; 1- İrade Nedir? İrade kelimesi lügatta, “ra-ve-de” (ر- و- د) kökünden türemiş olup, “dilemek” anlamındadır. [1] Istılahta ise irade Allah’a ﷻ isnat edildiğinde; O’nun, mümkünlerin bazılarını bazılarına tercih etmesi kastedilir. Mesela evreni yaratmayı, yaratmamaya ve semaları …

Devamını Oku »

Allah’ın Hayy Olması Ne Demektir? Allah’ın Hayy Sıfatı

Allah'ın hayy sıfatı nedir? Allah'ın subuti sıfatları nelerdir? Hayat sıfatı nedir? Allah'ın sıfatları nelerdir?

İslam inancına göre Allah ﷻ, ilim ve kudret sahibi olmasının gereği olarak “hayy”dır. Yani hayat sıfatına sahiptir. Zira “hayy” olmayan bir şey, elbette ki ilim ve kudretle sıfatlanamaz. Bizim Allah’ın ﷻ “hayy” olmasından kastımız, onun –tabiri caizse- bilinçli olduğu, kendisinden ve başkasından haberi olduğu anlamındadır. [1] Şüphesiz ki, Allah’ın ﷻ …

Devamını Oku »