Alışveriş Ahkamı

REHBERİN,TURİSTLERİ GÖTÜRDÜĞÜ DÜKKANDAN KOMİSYON ALMASI CAİZ MİDİR?

Bu mesele fıkıh kitaplarımızda icâre (kiralama akdi) bölümü altında incelenir. Burada rehber olan kişi, kendisini günlük kiralayan turistin çalışanı konumundadır ve bu turist o kişiye güvenmiştir. Bu mülahaza ile rehber turisti götürdüğü dükkandan komisyon alabilmesinin iki şartı vardır. Rehber Turiste kaliteli veya düşük kalite olan mekanları ve kaliteli olan mekanın …

Devamını Oku »

HANEFİ MEZHEBİNDE MENKUL MALLARIN VE PARALARIN VAKFI

İslam medeniyetinin önemli bir unsurunu teşkil eden hayır müessesesi vakıf, hiç şüphesiz bizi diğer medeniyetlerden ayıran en büyük göstergelerden birisidir. Vakıf meselesi mezhep içerisinde üç imamımızın bir hayli ihtilafının bulunduğu meselelerden birisidir. Bu ihtilafların en mühim ve semere cihetinden en geniş olanı menkul malların vakfının cevazı veya ademi cevazı hususundaki …

Devamını Oku »