Fıkıh

İslam hukuku

Köpek bulunan evde namaz kılınmaz mı?

Köpek bulunan evde namaz kılınır mı? Köpek olan evde namaz olur mu? Köpek beslenen evde namaz kılmak caiz midir?

Köpek bulunan evde namaz sualinden önce şunu ifade etmemiz gerekir ki, köpek, evde beslenilmesi uygun olan, evcil hayvanlardan değildir. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) evde köpek besleyen kişinin sevabından her gün bir miktar azaltılacağını[1] ve köpek bulunan eve melek girmeyeceğini[2] ifade buyurmuştur. Bu sebeple evde köpek beslemek caiz değildir. Bununla …

Devamını Oku »

Evlat edinmek caiz midir? Depremzede çocukları evlat edinebilir miyiz?

Depremde ailesini kaybeden çocukları evlat edinmek caiz midir? İslam'da evlatlık edinmenin hükmü nedir? Evlat edinmenin şartları

Allah (azze ve celle) memleketimizi ve sair İslam memleketlerini deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerden muhafaza eylesin. Deprem felaketinde ölen kardeşlerimize şehitlik makamını ikram eylesin. Yaşamış olduğumuz deprem felaketinden sonra pek çok Müslüman, “Ailesi depremde vefat etmiş çocukları evlat edinebilir miyiz? Evlat edinmek caiz midir?” sorusuna yanıt aramaktadır. Evlat …

Devamını Oku »

Zengine Zekat Verildiği Anlaşılsa Tekrar Zekât Vermek Gerekir Mi?

Zekât ve fitre gibi mâlî ibadetlerin geçerli olabilmesi için fakirlere verilmiş olması gereklidir. Dolaysıyla zekât ve fitre vermekle yükümlü olan kişilerin zekâtlarını verecekleri kimseleri araştırıp fakir olduklarını tespit ettikten sonra zekâtlarını vermeleri lazımdır. Sorumuza gelince; kişi, kendisine zekâtını vermiş olduğu kimsenin zengin veya kâfir olması sebebiyle zekâta ehil olmadığın anlarsa …

Devamını Oku »

Kaza namazı borcu olan kişi nafile namaz kılabilir mi?

Namaz kazası olan nafile namaz kılabilir mi? Namaz borcu olan ne yapmalı? Hanefi mezhebinde kazası olan sünnet kılabilir mi?

Yeryüzünde hüküm süren semavi dinler arasında, hatta sistemleşmemiş olan bazı inanışların ön kabullerinde ve belki daha da ileri gitmek gerekirse mücerret ahlak penceresinden bakıldığı takdirde bile insanoğlunun herhangi bir borcunu yerine getirmesi gerekli (vacip) görülmüştür. Bunlar arasından yüce dinimiz İslam da bu konudaki hassasiyetini; yerine getirilmesi gereken sorumlulukları, insanların birbirlerine …

Devamını Oku »

Suret | Fotoğraf Bulunan Odada Namaz Kılınır mı?

Suret, resim olan odada namaz kılınır mı? Odada hayvan resmi varken namaz kılınır mı? Fotoğraf bulunan odada namaz kılmanın hükmü.

Allah Teâlâ bizlerden birtakım ibadetlerin yerine getirilmesini istemiştir. Kâinatta yapılan her eserin vücuda gelmesinin belirli şartları olduğu gibi Mevlâmız (celle celalühü)’nün de bizden istediği ibadetleri yerine getirmemizin belirli şartları vardır.  Günde beş vakit edasıyla memur olduğumuz namazın da şartları vardır. Namaz kılacağımız mekânda ve namaz kılarken üzerimizde bulunan elbisede bulunmaması …

Devamını Oku »

Sövmek caiz midir? | Kafire küfür etmenin hükmü nedir?

İslam'da sövmek caiz midir? Küfür etmenin hükmü nedir? Kafire küfür ve lanet edilir mi? İnsanlara sövmek günah mıdır?

İnsanların kan, mal, şeref ve haysiyetini dokunulmaz kılan ve Habibini ﷺ güzel ahlakı tamamlamak için gönderen Allah Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd-ü senalar olsun.  Türkçe’de sövmek; ağır ve çirkin söz söyleme, onuru ve namusu lekeleyen kaba ve ayıp sözler kullanmak demektir. Sövmek ahlaki bir davranış olmamakla birlikte, dinen suç sayıldığı için …

Devamını Oku »

Yıkanmamış ölünün yanında Kur’an okunur mu?

Yıkanmamış ölünün yanında Kur'an okunur mu? Vefat eden kişinin yanında ne zaman Kur'an okunabilir? Ölü ne zaman yıkanır?

Kur’an-ı Kerim’in mukaddes bir kitap olması hasebiyle okunacağı yerlerin de adabı vardır. Bu edeplerden biri de necasetin bulunduğu yerde Kur’an-ı Kerim’in okunmamasıdır. İnsan öldüğü takdirde bedeninin necis olup olmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir. Bu sebeple âlimlerimiz yıkanmamış ölünün yanında Kur’an okunması meselesini şöyle özetlemişlerdir: a. Yıkanmamış ölünün yanında Kur’an okunacaksa: Ölünün …

Devamını Oku »

Seferi Olan Kimse Namazlarını Kısaltmadan Kılabilir mi?

Seferi olan kimse namazlarını kısaltmadan kılabilir mi? Seferde olan kimse dört rekatlık namazları iki olarak kılmak zorunda mıdır

Yolculuk, insanoğlunun dünyaya gönderilmesiyle başlayan tarihinde, onun peşini hiç bırakmayan bir hadisedir. Bu olay, her ne şey için olursa olsun bir takım sıkıntı ve güçlükleri beraberinde getirmiştir. İşte bu sıkıntı ve güçlükleri, yüce dinimiz İslam da belli şartlar altında dikkate almış ve yolcu olarak kabul ettiği mensuplarına bazı kolaylıklar sağlamıştır. …

Devamını Oku »

Belirli bir kimseye verilmek üzere emanet edilen zekât, başka birine verilebilir mi?

Belirli bir şahsa ulaştırılmak üzere emanet bırakılan zekat başka bir kimseye verilebilir mi? Emanet edilen zekat paralarının

Bu mevzu hususi olarak zekâtla bağlantılı olmayıp genel manada emanet başlığı altına incelenmelidir. O hâlde emanet bahsinde zikredilen hükümler bu mevzuya da cevap olacaktır.  Öncelikle bir başkasına ulaştırması için kendisine emanet verilen kişi, emanet verenin vekili konumundadır. Bu durumda vekil olan bu kişi yetkisi olmadığı halde emanet olarak aldığı malı …

Devamını Oku »

Zekât Taksitle Parça Parça Ödenebilir Mi?

Zekat parça parça taksitle ödenebilir mi? Taksitle zekat ödemek caiz olur mu? Zekat ne zaman verilmelidir? Zekatın kazası var mı

Zekât dinen zengin sayılan kişilerin vermekle mükellef olduğu mali bir ibadettir. Kişi bu ibadeti uygun gördüğü kişiye parça parça vermek suretiyle de yerine getirebilir. Zekâtı birden fazla kişiye vermek caiz olduğu gibi bir fakire farklı zamanlarda parça parça veya toptan da vermekte caizdir. Bununla beraber nisap miktarında olmayan bir zekâtın …

Devamını Oku »