Evlat edinmek caiz midir? Depremzede çocukları evlat edinebilir miyiz?

Allah (azze ve celle) memleketimizi ve sair İslam memleketlerini deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerden muhafaza eylesin. Deprem felaketinde ölen kardeşlerimize şehitlik makamını ikram eylesin. Yaşamış olduğumuz deprem felaketinden sonra pek çok Müslüman, “Ailesi depremde vefat etmiş çocukları evlat edinebilir miyiz? Evlat edinmek caiz midir?” sorusuna yanıt aramaktadır.

Evlat Edinmek Caiz Midir?

İslam dinine göre akrabalık, kan bağı, süt emzirme bağı ve evlilik bağı olmak üzere üç şekilde tesis edilir.[1] Bu üç yoldan biri yoksa kişiler birbirine ebediyen yabancı sayılacak ve aralarında mahremiyet oluşmayacaktır. Binaenaleyh evlat edinmek suretiyle yabancı bir kişinin bir ailenin ferdi olması mümkün değildir.

Yukarıda anlattığımız fıkhi hükümle beraber İslam dininde yetim çocuklara bakmak pek mühim bir ibadet olarak kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), “Ben ve yetime bakan kıyamet gününde şöyle olacağız.” buyurmuş ve birbirine bitiştirdiği parmaklarını göstermiştir.[2] Yine başka bir rivayete göre Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Müslümanlar arasında kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse, affedilmeyecek bir günah işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyar.[3] Dolayısıyla her ne kadar bir yetimi evlat edinmek suretiyle aile bireyi saymak caiz değilse de bakımını üstlenmek lazımdır. Bu kapsamda devletin veya özel kurumların tesis edeceği yetimhanelerde bulunacak bir çocuğun velisi olmak ve onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak suretiyle bu vazife ifa edilmelidir.

[1] Bu hususta detaylı bilgiye şu yazımızdan ulaşabilirsiniz: https://mesihat.com/evlenilmesi-haram-olanlar-kimlerdir-kimlerle-evlenilmez/

[2] Buhârî, Talâk, 25

[3] Tirmizî, Birr, 14

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Engelli akraba adına ötv muafiyetiyle vergisiz araç almak caiz midir?

Engelli Akraba Adına Vergisiz Araç Almak Caiz Midir?

Engelli akraba adına ötv muafiyetiyle vergisiz araç almak caiz midir? Engelli adına alınan araç kişisel işlerde kullanılır mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir