Nikahta anne baba rızası şart mıdır?

Hanefi mezhebine göre nikâh, evlenmelerine şeri bir engel bulunmayan erkek ve kadının, ehil şahitler huzurunda icap ve kabul dediğimiz irade beyanlarıyla tesis edilir.[1] Nikahta anne baba rızası ise erkek ve kadın için ayrı ayrı olarak incelenmelidir.

Buluğ çağına ulaşmış bir erkek için nikahta anne baba rızası şart değildir. Akli melekeleri yerinde olup, buluğa ermiş olan her erkek, evlenilmesinde şeri bir mahsur bulunmayan tüm kadınlarla evlenebilir.

Evlenecek kız için durum farklıdır. İmam Muhammed’e göre bir kızın velisinden habersiz yapacağı nikâh, velisinin izni olmaksızın geçerli olmaz.[2] Dolayısıyla bir kızın baba veya dedesi gibi bir velisinin haberi ve izni olmaksızın yapacağı nikâh, onların izniyle geçerlilik kazanacaktır. Günümüzdeki suiistimalleri engellemek adına tercih edilen fetva budur. Lakin anne rızası, nikahın sıhhati açısından hiçbir durumda şart değildir. Ancak nikah gibi ulvi bir müessesesinin tesisinde en güzel yol, hem evlenecek kişilerin hem de ailelerin gönül hoşnutluğunun olmasıdır.

[1] Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşrâ, III/3-7.

[2] Mevsilî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, Matbaatü’l-Halebî, III, 90.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Mehri müsemma nedir?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehri müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehri misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir