Cumartesi , Nisan 17 2021

Resmi nikah kıymak gerekli midir?

İslam’a göre nikâh, evlenmeye elverişli olan kadın ve erkeğin, şahitlik şartlarını kendilerinde barındıran iki erkek şahit yahut bir erkek ve iki kadın şahit huzurunda icap ve kabul dediğimiz (falan kız veya falan erkekle evlenmeyi kabul ettim, onu nikâhıma aldım gibi) irade beyanlarıyla meydana gelir.[1]

Yukarıda bahsettiğimiz şartlar muvacehesinde akdedilen her nikah geçerlidir. Lakin günümüzde resmi kurumların onayı olmayan nikahlar, resmiyette nikâh olarak kabul edilmemektedir. Bu da olası aksi durumlarda özellikle kız tarafının ciddi mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Bu zararın def edilmesi adına resmi kurumlar tarafından onaylanmamış nikâh akitlerine özellikle kız tarafının itibar ve tevessül etmemesi tavsiye edilir.

[1] Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşrâ, III/3-7.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Mehrin En Azı Ne Kadardır?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehr-i müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehr-i misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir