Cumartesi , Nisan 17 2021

Mehrin En Azı Ne Kadardır?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehr-i müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehr-i misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.[1] Hanefi fıkhına göre mehrin en azı on dirhem gümüştür.[2]

Bu miktarın günümüzdeki karşılığı şu şekilde hesaplanabilir:

Bir dirhem 3,2 grama tekabül etmektedir. Buna göre mehrin en azı 32 gram gümüş olacaktır. Onun da bugünkü kurla karşılığı yaklaşık 210 liradır.

Efendi hazretlerimiz Mahmut Ustaosmanoğlu (kuddise sirruhu) mehrin beş tam altın olmasını tavsiye etmiştir.

[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘, DKİ, III/480.

[2] Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşrâ, III/53.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Namaz kılmayan kişi nikah şahidi olabilir mi?

Nikah şahitlerinde aranan şartlardan biri de, şahitlerin Müslüman olmalarıdır. Müslüman olmayan bir şahıs, Müslümanların nikahına şahitlik yapamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir