Salı , Nisan 20 2021

Mehri müsemma nedir?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehri müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehri misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.[1]

Mehri müsemma ise tarafların aralarında anlaşarak -10 dirhemden az olmamak kaydıyla- az veya çok belirledikleri mal veya alışverişe konu olabilecek menfaattir.[2]

Mehri misil, kadının babası cihetinden akrabalarından (halasının kızı, amcasının kızı v.s.), böyle bir akrabası yoksa beldesinde kendisine yaş, güzellik ve bekâret gibi sıfatlarda denk bir kadının mihridir.[3]

[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘, DKİ, III/480.

[2] Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiyye Kâmusu, Özensar Yay.,II/10.

[3] a.y.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Mehrin En Azı Ne Kadardır?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehr-i müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehr-i misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir