Güneşin Durumunu Bilmediği Halde Zannı Galibi (Kanaati) Batmadığı Yönde Olup Orucunu Açan Kimsenin Durumu Nedir?

Güneşin batmadığını düşündüğü halde kişi orucunu açan kişi, daha sonradan güneş batmadan iftar yaptığını anlasa o kişi üzerine hem kaza hem kefaret vacip olur. Zira bu durumda henüz vakit dolmadan orucunu kasten bozmuş olur ki bu da hem kaza hem kefareti gerektirmektedir.

Şayet bu kimsenin, iftarını güneş batmadan önce mi yoksa battıktan sonra mı yaptığı hususunda bir kanaat belirlenemezse bu kişi üzerine hem kaza hem kefaret gerekir. Çünkü bu durumda asıl olan henüz güneşin batmamış (iftar vaktinin girmemiş) olmasıdır. Orucunu açan kişi de zaten güneşin batmadığını düşünmektedir. Dolayısıyla kişi henüz güneş batmamışken iftar etmiş olur ki bu da hem kazayı hem kefareti gerektirmektedir.

Tabi bu husus kişi Ramazan ayının orucunu bozmuş olduğu taktirdedir. Eğer bu suret Ramazan ayı orucunda değil de başka bir surette (nafile veya kaza oruçları gibi) gerçekleşirse o kişiye kaza gerekir, kefaret gerekmez. Zira kefaret sadece Ramazan orucuna mahsustur.

Ancak bu kimse orucunu açsa ve daha sonra iftar ettiği anda güneşin batmış olduğunu anlasa üzerine herhangi bir şey gerekmez. Zira bu durumda oruca muhalif bir iş yoktur. Bununla beraber bu gibi durumlarda ihtiyatlı davranılmalı ve bir müddet beklenilmelidir.[1]

[1] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin Yayınevi, 361; İbni Abidin, Reddü’l-Muhtar, Darü’l Fikr, II, 406.

Hakkında Muhammed Halid Sancaktar

Ayrıca Bakınız

Kaza orucu bozulunca kefaret gerekir mi? Hangi oruçlar için kefaret gerekir? Kaza borcu tutan orucunu bozarsa 61 gün oruç tutar mı?

Kaza orucu bozulunca kefaret gerekir mi?

Ramazan-ı Şerif orucundan başka hiçbir orucun bozulmasından dolayı kefaret lazım gelmez.[1] Dolayısıyla kaza orucu bozulunca …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir