Zekat

Zengine Zekat Verildiği Anlaşılsa Tekrar Zekât Vermek Gerekir Mi?

Zekât ve fitre gibi mâlî ibadetlerin geçerli olabilmesi için fakirlere verilmiş olması gereklidir. Dolaysıyla zekât ve fitre vermekle yükümlü olan kişilerin zekâtlarını verecekleri kimseleri araştırıp fakir olduklarını tespit ettikten sonra zekâtlarını vermeleri lazımdır. Sorumuza gelince; kişi, kendisine zekâtını vermiş olduğu kimsenin zengin veya kâfir olması sebebiyle zekâta ehil olmadığın anlarsa …

Devamını Oku »

Belirli bir kimseye verilmek üzere emanet edilen zekât, başka birine verilebilir mi?

Belirli bir şahsa ulaştırılmak üzere emanet bırakılan zekat başka bir kimseye verilebilir mi? Emanet edilen zekat paralarının

Bu mevzu hususi olarak zekâtla bağlantılı olmayıp genel manada emanet başlığı altına incelenmelidir. O hâlde emanet bahsinde zikredilen hükümler bu mevzuya da cevap olacaktır.  Öncelikle bir başkasına ulaştırması için kendisine emanet verilen kişi, emanet verenin vekili konumundadır. Bu durumda vekil olan bu kişi yetkisi olmadığı halde emanet olarak aldığı malı …

Devamını Oku »

Altının Zekâtı Hangi Ayar Üzerinden Hesap Edilmelidir?

Altın için zekat verecek olan kimse hangi ayar üzerinden hesap yapmalıdır? Altının zekatında hangi ayar üzerinden hesap yapılır?

Altın ve gümüş dışındaki ticaret mallarının nisabı altın üzerinden belirlenir. Altın ve gümüşünse zaten kendilerine has nisabı bulunmaktadır. “Ticaret mallarının nisabı altının hangi ayarına göre hesaplanır?” sorusunun cevabına gelince 22 ayar altına göre hesaplanır deriz. Çünkü 22 ayar altın tedavülde (daha çok kullanımda) olan altındır. Kişinin ticaret malı 22 ayar …

Devamını Oku »

Zekât Taksitle Parça Parça Ödenebilir Mi?

Zekat parça parça taksitle ödenebilir mi? Taksitle zekat ödemek caiz olur mu? Zekat ne zaman verilmelidir? Zekatın kazası var mı

Zekât dinen zengin sayılan kişilerin vermekle mükellef olduğu mali bir ibadettir. Kişi bu ibadeti uygun gördüğü kişiye parça parça vermek suretiyle de yerine getirebilir. Zekâtı birden fazla kişiye vermek caiz olduğu gibi bir fakire farklı zamanlarda parça parça veya toptan da vermekte caizdir. Bununla beraber nisap miktarında olmayan bir zekâtın …

Devamını Oku »

Zekat | Tüm Yönleriyle İslam Dininde Zekat İbadeti

İslam dininde zekat ibadeti hakkında detaylı bilgiler... Kimlerin, hangi mallardan, kimlere ne kadar zekat vermesi gerekir?

Bizleri yoktan var eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden ve “Onların mallarından sadaka (zekât) al”[1] buyurarak verdiği nimetlerden mal nimetinin çok az bir kısmının infak edilmesini emreden Allah Teâlâ’ya sonsuz hamdü senalar olsun. Böylece dinin temellerinden ve İslam’ın beş şartından biri olma unvanına kavuşan zekat ibadetini, bu yazımızda genel anlamda ele …

Devamını Oku »

Borçlu olmasına rağmen elinde nisap miktarı malı olan zekât vermeli midir?

Elinde nisap miktarı malı olduğu halde borcu olan kişi zekatını nasıl hesaplar? Borcu ve alacağı olan kimselerin zekat hesabı...

Menkul ve gayrimenkul malları olan aynı zamanda da borçları bulunan kişi zekât hesabını şöyle yapmalıdır: Öncelikle ev, arsa gibi gayrimenkul mallar -ticaret malı olmadıkları takdirde- zekâta tabi değillerdir.[1] Bu mallar zekât hesabına katılmaz. Kişinin elinde bulundurduğu altın, dolar, Türk lirası gibi menkul mallar toplanır ve borçları bu toplamdan düşülür. Kalan …

Devamını Oku »

Anne, baba ve çocuklar birbiri yerine zekât verebilir mi?

Başkasının yerine zekat verilir mi? Aile bireyleri birbirleri adına zekat verebilirler mi? Vekalet yoluyla zekat vermek caiz mi?

Zekât, namaz ve oruç gibi farz olan bir ibadettir. İbadetlerde ise niyet şarttır. Dolayısıyla bir malın zekât olarak verilmesi ancak niyetle mümkündür. Buna binaen, bir başkası adına zekât vermek, ancak kendisi adına zekât verilen kişinin vekâletiyle caiz olur. Sözgelimi Ahmet, annesine, kendi adına zekât vermesi hususunda bir vekâlet verse ve …

Devamını Oku »

Mahsulünün öşrünü veren parası için ayrıca zekât verir mi?

Mahsulünün öşrünü veren kişi parası için ayrıca zekat verir mi? Öşür malının zekatı nasıl verilir? Öşrü verdikten sonra zekat...

Fındık üretimi yapıyoruz. Mahsul toplandıktan sonra öşrünü veriyoruz. Kalan fındığı sattığımızda elimize geçen para için ayrıca zekât verecek miyiz? Öşür, toprak mahsullerinden tahsil edilen zekâttır. Bir kimse bahçesinden çıkan mahsulün öşrünü verdikten sonra mahsulü saklayacak olsa ayrıca kıymeti için zekât vermez. Ancak mahsulünü sene içerisinde satacak olursa elde edeceği para …

Devamını Oku »

Miras kalan ama henüz ele geçmeyen paranın zekâtı olur mu?

Babamdan kalan mirası aramızda paylaştık. Ancak şuan bana düşen pay büyük abimde duruyor. Bana, “İstediğin zaman veririm.” dedi. Bu paranın zekâtını vermem gerekir mi? Miras bırakan kimsenin ölümüyle beraber malı mirasçılarına intikal eder.[1] Paylaşımın geç yapılmış olması veya başka herhangi bir sebepten dolayı malın ele geçmemiş olmasının bir önemi yoktur. …

Devamını Oku »

Zekât ibadetindeki temlik şartı nedir?

Temlik nedir? Zekatta şart koşulan temlik nasıl yerine getirilir? Zekat veren kişinin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Mali bir ibadet olan zekâtın en önemli şartı temliktir.[1] Temlik, bir malı, mülkiyeti geçecek şekilde bir başkasına vermektir. Zekât ibadeti, ibaha ve ıskat gibi suretlerle yerine getirilemez. İbaha: Bir kimseye bir şeyden kullanmak, yemek veya herhangi bir şekilde faydalanmak üzere izin verme, o şeyi ona helâl kılma. Bu tarz bir …

Devamını Oku »