Anne, baba ve çocuklar birbiri yerine zekât verebilir mi?

Zekât, namaz ve oruç gibi farz olan bir ibadettir. İbadetlerde ise niyet şarttır. Dolayısıyla bir malın zekât olarak verilmesi ancak niyetle mümkündür. Buna binaen, bir başkası adına zekât vermek, ancak kendisi adına zekât verilen kişinin vekâletiyle caiz olur. Sözgelimi Ahmet, annesine, kendi adına zekât vermesi hususunda bir vekâlet verse ve annesi oğlu adına zekât verdikten sonra parayı oğlundan alacak olsa bu caizdir. Aynı şekilde vekâletle beraber almış olduğu malı zekât olarak verse yine caizdir. Zekât vermek hususunda vekâlet verilen kişinin akraba olup olmamasının hükme tesiri yoktur.

Vekâletsiz olarak bir kimse adına zekât vermek ise uygun değildir. Bu durumun iki veçhi vardır:

1- Bir kişinin, vekâletsiz olarak, başkası adına, kendi malından zekât vermesi: Böyle bir durumda bu mal, veren kişinin teberruu olur.

2- Bir kişinin, vekâletsiz olarak, başkası adına, o kişinin malından zekât vermesi: Böyle bir durumda malından, kendisi adına zekât verilen kişi, mal henüz fakirin elindeyken izin verirse zekât caiz olur. Malın sahibi kendi adına zekât olması için izin vermeden önce mal (harcanmak veya kaybetmek gibi sebeplerle) helak olursa veren kişinin teberru olur. Teberru ettiği miktar da borç olarak zimmetine yazılır.[1]

Zekat konusuyla alakalı diğer makalelerimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003, II/460.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Aile bireylerin zekatı nasıl hesaplanır? Eşimin altını var ama benim borcum var, zekat verecek miyiz? Eşlerin zekatı...

Eşimin nisab miktarı malı, benim iki kat borcum var, zekât verecek miyim?

İslam hukukuna göre evlilik akdiyle mali bir ortaklık tesis edilmez. Evlenen kişilerin şahsi mülkiyetleri esastır …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir