Namaz kılmayan kişi nikah şahidi olabilir mi?

Nikah şahitlerinde aranan şartlardan biri de, şahitlerin Müslüman olmalarıdır. Müslüman olmayan bir şahıs, Müslümanların nikahına şahitlik yapamaz.[1] Dolayısıyla burada sorulacak soru, “Namaz kılmayan kişi Müslüman mıdır?” sorusudur.

Kişi namazı tembellikten terk ediyor; yaptığının büyük bir günah olduğunu ikrar ediyorsa ehlisünnetin genel kabulüne göre kâfir olmaz.[2] Ancak namazı hafife alarak, önemsemeyerek, kendisine farz görmeyerek terk ediyorsa kâfir olur.

Netice olarak deriz ki: Namaz kılmayarak Allah’a olan ahdi hususunda samimi davranmayan kişinin şahitliğine güven duyulması mümkün değildir. Dahası, namazı hangi düşünceyle terk ettiği insanlar nazarında hiçbir zaman net olarak bilinemeyecektir. Binaenaleyh böyle durumlarda itikadından ve farz amellerinden emin olunan kişilerin tercih edilmesi daha doğru olacaktır.

[1] Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşra, III/5-7.

[2] Taftazânî, Şerhu’l-Akâid, Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, 73.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Mehri müsemma nedir?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehri müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehri misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir