Salı , Nisan 20 2021

Namaz kılmayan kişi nikah şahidi olabilir mi?

Nikah şahitlerinde aranan şartlardan biri de, şahitlerin Müslüman olmalarıdır. Müslüman olmayan bir şahıs, Müslümanların nikahına şahitlik yapamaz.[1] Dolayısıyla burada sorulacak soru, “Namaz kılmayan kişi Müslüman mıdır?” sorusudur.

Kişi namazı tembellikten terk ediyor; yaptığının büyük bir günah olduğunu ikrar ediyorsa ehlisünnetin genel kabulüne göre kâfir olmaz.[2] Ancak namazı hafife alarak, önemsemeyerek, kendisine farz görmeyerek terk ediyorsa kâfir olur.

Netice olarak deriz ki: Namaz kılmayarak Allah’a olan ahdi hususunda samimi davranmayan kişinin şahitliğine güven duyulması mümkün değildir. Dahası, namazı hangi düşünceyle terk ettiği insanlar nazarında hiçbir zaman net olarak bilinemeyecektir. Binaenaleyh böyle durumlarda itikadından ve farz amellerinden emin olunan kişilerin tercih edilmesi daha doğru olacaktır.

[1] Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşra, III/5-7.

[2] Taftazânî, Şerhu’l-Akâid, Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, 73.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Mehrin En Azı Ne Kadardır?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehr-i müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehr-i misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir