“VALLÂHİ BİLLÂHİ TALLÂHİ” CÜMLESİ BİR YEMİN Mİ YOKSA ÜÇ YEMİN Mİ SAYILIR?

Yemin bahsinde bir kaidemiz vardır “Yemin lafızları örf bağlıdır.” Bu sebeple “Vallâhi Billâhi Tallâhi” sözünü söyleyen kişinin örfünde bu bir yemin olarak görülüyorsa (Vallahi kelimesi bir yemin, diğer iki kelime ilkini kuvvetlendirici olarak görülüyorsa) o halde bir yemin sayılıp bir kefaret verecektir. Nitekim Türkiye’nin bazı yörelerinde böyle anlaşılır. Fakat bu cümle üç yemin olarak görülecek olursa üç yemin sayılıp üç kefâret gerekir.[1]  


[1] İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, Dâru’l Mârife, IV/316.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir