Salı , Nisan 20 2021

Resmi Nikah Dini Nikah Yerine Geçer Mi?

İslam’a göre nikâh, evlenmeye elverişli olan kadın ve erkeğin, şahitlik şartlarını kendilerinde barındıran iki erkek şahit yahut bir erkek ve iki kadın şahit huzurunda icap ve kabul dediğimiz (falan kız veya falan erkekle evlenmeyi kabul ettim, onu nikâhıma aldım gibi) irade beyanlarıyla meydana gelir.[1]

Yukarıda bahsettiğimiz şekil üzere kıyılan nikâhın resmi bir kurumda yahut bir din görevlisinin huzurunda kıyılması arasında akdin meydana gelmesi cihetinden bir fark yoktur. Dolayısıyla bu şartlar yerine getirildiğinde resmi bir kurumda kıyılan nikâh da geçerli olur.

Ancak mehir meselesinin zikredilmesi, evlenecek erkek ve kadına nikâhla beraber dini olarak yükümlü olacakları vazifelerin bildirilmesi, boşanma meseleleriyle alakalı malumatların verilmesi, nasihat ve dua edilmesi gibi faydalardan mahrum olmamak adına nikâhın bir din görevlisinin huzurunda kıyılması tavsiye edilir.


[1] el-Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşrâ, III, 3-7.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Mehrin En Azı Ne Kadardır?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehr-i müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehr-i misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir