İSTİBRÂDA PAMUK KULLANMANIN HÜKMÜ NEDİR?

İstibrâ lügatta: beraat istemek ve buna çalışmaktır.

Istılahta ise: Kişinin kalbi mutmain oluncaya dek idrar sızıntılarından kurtulmaya çalışmasıdır.

Kişinin bu sızıntılardan sakınması namazının sıhhatiyle alakası alakası vardır. Bu sebeple kişi azami derecede idrar sızıntısından sakınması gerekir. Fıkıh kitaplarımızda istibrânın yürümek, öksürmek, sol tarafına doğru yatmak ve avret mahallini çekmek ile olabileceği beyan edilmiştir. Bununla beraber Bedâiu’s-Sanâi’[1] Halebi Sağır[2], Reddü’l Muhtâr[3] ve başka kitaplarımızda kişinin vesveseyi gidermek için pamuk kullanmasının caiz olduğu ifade edilmiştir. Buna binâen pamuk kullanmaya bidat demek doğru değildir. Belki ulemanın müstahab saydığı şeylerden biri demek daha doğru olacaktır.

Allah (c.c) en doğrusunu bilir.


[1] Kâsâni, Bedâiu’s-Sanâi’, DKİ, I/26.

[2] İbn Emîr el-Hâc, Halbetü’l Mücelli, DKİ, I/364.

[3] İbn Abidîn, Reddü’l Muhtâr, Dâru’l Fikr, I/346.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir