Kuran Okumak Üzerine Nezir (Adak) Geçerli Midir?

Nezrin geçerli olabilmesinin şartlarından biri de nezredilen şeyin maksut bir ibadet olmasıdır. Maksut ibadet; herhangi bir ibadetin şartı veya tamamlayıcısı olmayan bir ibadettir. Sözgelimi kişi abdest almayı nezredecek olsa geçerli olmaz. Çünkü abdest namaz ibadetini yapabilmek için şart olan bir ibadettir. O halde maksut bir ibadet olmayıp nezir de geçerli olmayacaktır.

Kurân-ı Kerîm’i okumayı nezretme ile ilgili mezhebimizin kitaplarında iki görüşten bahsedilir. Fetâvayı Haniyye, Mecmuu’l-Enhur’da Kur’ân-ı Kerim okumak maksut bir ibadet olmadığı için nezrin geçerli olmayacağı ifade edilmiştir. Fakat mezhep içerisinde muhakkiklerin sonuncusu lakabına layık görülmüş İbn Abîdîn merhum, Kur’ân-ı Kerim okumanın maksut bir ibadet olacağından bu nezrin geçerli olduğunu söylemiştir. Bu görüş ihtiyata daha yakındır.

Ezcümle: Kuran okumayı nezreden kimse için nezri miktarınca Kuran okuması üzerine vaciptir.[1]

[1] İbn Abddîn, Reddü’l Muhtâr, III/738.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Adak Nezir ne demektir?

Adak (Nezir) Ne Demektir?

Nezir kelimesi lügatte adak, yemin manasına gelmektedir. Şeri ıstılahta ise “Kişinin dinen mükellef olmadığı halde, farz veya vâcip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allah’a söz vermesi” şeklinde tarif edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir