Salı , Ocak 19 2021

Sivil Toplum Kuruluşlarına Zekât Verilebilir Mi?

Zekâtın rüknü temlik (bir nesneyi fakire mülk olarak vermek) olduğundan hayır kurumlarına zekât vermek caiz değildir. Binaenaleyh sivil toplum kuruluşlarına zekât vermek de caiz olmayacaktır. Ancak bir fakire verildikten sonra o fakir mevzu bahis kuruma verebilir.[1]

[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye II/39.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Kocası Zengin Olan Kadına Zekât Verilir Mi?

Kocası Zengin Olan Kadına Zekât Verilir Mi?

Hanefi mezhebine göre karı kocanın zimmetleri birbirinden ayrı olarak değerlendirilir. O halde kocası zengin olan kadına, kadının kendisi zengin değilse zekât verilebilir.

Bir cevap yazın