Sivil Toplum Kuruluşlarına Zekât Verilebilir Mi?

Zekâtın rüknü temlik (bir nesneyi fakire mülk olarak vermek) olduğundan hayır kurumlarına zekât vermek caiz değildir. Binaenaleyh sivil toplum kuruluşlarına zekât vermek de caiz olmayacaktır. Ancak bir fakire verildikten sonra o fakir mevzu bahis kuruma verebilir.[1]

[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye II/39.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Arazi Mahsullerinin Zekâtı. Dinde öşür nedir nasıl verilir? öşür vergisi nedir? Öşrün farz olmasının şartları nelerdir?

Öşür | Arazi Mahsullerinin Zekâtı

Gökten yağdıran, yerden bitiren ve vermiş olduğu nimetlerin bir kısmının infak edilmesini, “Ey iman edenler! …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir