Bankadan Kredi Çekilerek Hacca veya Umreye Gidilir Mi?

Bankadan kredi çekilerek hacca veya umreye gitme meselesini iki kısım altında inceleyebiliriz.

1- Yapılan ibadetin fıkhen geçerli olup olmaması.

2- Bu fiili yapan kimsenin Allah katında günahkâr olup olmaması.

Bu şekilde yapılacak olan bir hac veya umre, gasp edilmiş bir arazide namaz kılmaya benzer. Ahmed b. Hanbel’den gelen en sahih rivayete göre gasp edilmiş arazide kılınan namaz batıldır. Yani tekrar iadesi gerekir. Ancak cumhura -ulemanın çoğunluğuna- göre namazı sahihtir. Yani tekrar iadesi gerekmez.[1] Zira burada yasaklanan şey, başkasının arazisinin gasp edilmesidir; namaz kılınması değildir. Dolayısıyla kişinin kıldığı namaz geçerli olmakla beraber, bu kimse kendisinin olmayan araziyi gasp etmesinden dolayı günahkârdır.

Aynı şekilde kredi çeken kimse faiz ödeyeceğinden dolayı “Allah’ın kendisine harp açacağı”[2] kadar büyük bir günah işlemiş olur. Lakin bununla beraber yapacağı hac veya umre fıkhen geçerlidir. Yani haccın farziyyeti üzerinden düşecektir. Ancak bu işten Allah Teâlâ kesinlikle razı olmayacaktır.

Faiz hakkında detaylı bilgi için:

İslam dininde faizin hükmü, faiz çeşitleri, faiz hakkında ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler

[1] Şenkıti, Müzkiratün fi Usulul Fıkh, Mektebetül Ulum, 29.

[2] Bakara, 279.

Hakkında Mahmut Öztürk

Ayrıca Bakınız

Hacca Giderken Helallik Almak Gerekli Midir?

Hacca giderken helallik almak güzel görülen bir adettir. Zira dinimizin kul hakkına verdiği önem malumdur. Bununla beraber helallik almak haccın sıhhat şartlarından değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir