Sakal tıraşı yapılarak ihramdan çıkılır mı?

Bir kimsenin ihramdan çıkabilmesi için saç tıraşı olması lazımdır. Sakal tıraşı olmakla ihramdan çıkılmış olmaz. Dolayısıyla bir kimse, ihramdan çıkmadan sakalının tamamını veya dörtte birini tıraş ederse dem (koyun veya keçi kurban etmek), dörtte birinden azını keserse sadaka vermesi gerekir.[1]

[1] İbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtâr, Darul Fikir, II/549.

Hakkında Mahmut Öztürk

Ayrıca Bakınız

Kredi çekilerek hacca gidilir mi?

Bankadan Kredi Çekilerek Hacca veya Umreye Gidilir Mi?

Bu şekilde yapılacak olan bir hac veya umre, gasp edilmiş bir arazide namaz kılmaya benzer. Ahmed b. Hanbel’den gelen en sahih rivayete göre gasp edilmiş arazide kılınan namaz batıldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir