Sakal tıraşı yapılarak ihramdan çıkılır mı?

Bir kimsenin ihramdan çıkabilmesi için saç tıraşı olması lazımdır. Sakal tıraşı olmakla ihramdan çıkılmış olmaz. Dolayısıyla bir kimse, ihramdan çıkmadan sakalının tamamını veya dörtte birini tıraş ederse dem (koyun veya keçi kurban etmek), dörtte birinden azını keserse sadaka vermesi gerekir.[1]

[1] İbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtâr, Darul Fikir, II/549.

Hakkında Mahmut Öztürk

Ayrıca Bakınız

Hacca Giderken Helallik Almak Gerekli Midir?

Hacca giderken helallik almak güzel görülen bir adettir. Zira dinimizin kul hakkına verdiği önem malumdur. Bununla beraber helallik almak haccın sıhhat şartlarından değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir