İhramlı için tırnak kesmenin veya kopmak üzere olan bir tırnağı koparmanın hükmü nedir?

İhramlı kişinin tırnaklarını kesmesi yasaktır. Şayet tırnağını keserse, ceza gerekir; cezası ise kestiği miktara göre değişir. Şöyle ki; bir defada (aynı anda ve aynı yerde) bütün tırnakları veya bir elin yahut bir ayağın tırnaklarının tamamını kesme durumunda bir dem (koyun veya keçi kurban etmek) gerekir.[1] El ve ayaklardan her birinin tırnaklarının tamamı, ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda kesilirse, her biri için ayrı ceza (bir koyun veya keçi kesmek) gerekir. Bir elin veya ayağın tırnaklarının tamamı kesilmeyip bir kısmı kesilirse, kesilen her bir tırnak için sadaka verilir. Eğer verilmesi gereken sadaka toplamı, bir koyun veya keçi bedelini aşarsa, her tırnak için bir sadaka yerine, istenirse tamamı için bir dem kesilebilir. Kendiliğinden kopan veya kırılan tırnakların koparılması ya da kesilip atılması ise cezayı gerektirmez.[2]

[1] Mevsılî, el-İhtiyâr, Matbaatü’l Halebi, I/62.

[2] Serahsî, el-Mebsût, Darul Marife, IV/77.

Hakkında Mahmut Öztürk

Ayrıca Bakınız

İhramlı bir kimse tedavi amaçlı misk ve amber gibi koku sürebilir mi?

İhramlı bir kimse tedavi amaçlı misk ve amber gibi koku sürebilir mi?

İhramlı bir kimse tedavi amaçlı olsa bile, sırf koku kısmından olan misk ve amber gibi bir şey sürse dem (Bir koyun veya keçi kesmek) gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir