İhramlı bir kimse saçına veya sakalına kına sürse ne olur?

Hac veya umre için ihrama girildiğindeki yasaklardan biri de koku sürünmektir. Kokuları da iki kısım olarak inceleyebiliriz:

1) Bizzat koku olanlar… Bunlar misk, amber, kâfur, kekik ve benzeri esanslardır.

2) Kendisi bizzat koku olmadığı halde, koku için asıl unsurlardan olan ve ilâç olarak da kullanılan zeytinyağı ve benzeri maddeler… Eğer bunlar bedeni yağlamak için kullanılırsa, koku hükmünü alır. Yemeğe katılırsa “koku” hükmünde değildir.

Rasûlullah Efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem), “Kına güzel bir kokudur.” hadis-i şerifini esas alan Hanefî fukahası, kınanın da güzel bir koku olduğu ile hükmetmiştir. Dolayısı ile ihramlı bir kimse eline, saçına veya sakalına kına sürse dem (bir koyun veya keçi kurban etmesi) gerekir.

Kına süren erkek olursa ve sürülen kına başın tamamını veya 1/4’ni kaplayacak şekilde tabaka olup on iki saat kalırsa iki dem, eğer kına süren kadın olursa bir dem gerekir. Erkeklere kına sürmek ve başı kapatmakla iki ayrı ceza gerekirken kadınlara sadece kına sürmekle ceza gerekmektedir. Çünkü onların başını kapamaları ihram yasağı değildir. Eğer bundan az kalırsa sadaka gerekir.[1]

[1] İbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtâr, Darul Fikir, II/546.

Hakkında Mahmut Öztürk

Ayrıca Bakınız

İhramlıyken takke takan kimsenin ne yapması gerekir?

İhramlı olup, bir gündüz veya gece süresince dikişli elbise giyen kimse bir dem yani küçükbaş hayvan kurban etmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir