İhramlı bir kimse tedavi amaçlı misk ve amber gibi koku sürebilir mi?

Hac veya umre için ihrama girildiğindeki yasaklardan biri de koku sürünmektir. Kokuları da iki kısım olarak inceleyebiliriz:

1) Bizzat koku olanlar… Bunlar misk, amber, kâfur, kekik ve benzeri esanslardır.

2) Kendisi bizzat koku olmadığı halde, koku için asıl unsurlardan olan ve ilâç olarak da kullanılan zeytinyağı ve benzeri maddeler… Eğer bunlar bedeni yağlamak için kullanılırsa, koku hükmünü alır. Yemeğe katılırsa “koku” hükmünde değildir.

İhramlı bir kimse tedavi amaçlı olsa bile, sırf koku kısmından olan misk ve amber gibi bir şey sürse dem (Bir koyun veya keçi kesmek) gerekir.[1]

[1] İbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtâr, Darul Fikir, II/546.

Hakkında Mahmut Öztürk

Ayrıca Bakınız

İhramlı bir kimse saçına veya sakalına kına sürse ne olur?

İhramlı bir kimse saçına veya sakalına kına sürse ne olur?

Hanefî fukahası, kınanın da güzel bir koku olduğu ile hükmetmiştir. Dolayısı ile ihramlı bir kimse eline, saçına veya sakalına kına sürse dem (bir koyun veya keçi kurban etmesi) gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir