Boşanmanın usulü nasıl olmalıdır?

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) haddi zatında boşama işleminin yanlışlığına dikkat çekerek şöyle buyurmuştur:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Allah katında helallerin en çirkini boşamadır.[1]

Ancak tabiat gereği insan herkese uyum sağlayamayacağından boşanma yasaklanmamıştır. Çünkü evlilikte maksat sükûnet bulmaktır. Bununla beraber kişi evinde sükûnet bulamıyorsa hemen boşamada acele etmemesi, İslam’ın tavsiye ettiği ıslah metotlarına başvurması gerekir. Buna rağmen kişi çaresiz kalıyorsa İslam bu kişiye çıkış kapısı olarak boşanmayı göstermiştir.

Boşanmanın usulü nasıl olmalıdır?

Sünnî[2] (Şeran azarlanmayı gerektirmeyen) boşama biçimi: Kişi, cinsel ilişkide bulunmuş olduğu hanımını, içinde cinsel ilişki yapılmayan temizlik süresinde bir ric’î (iddet içinde kocanın her an dönebileceği talak) talakla boşar. Akabinde kadının iddetinin (evlilik sona erdikten sonra belli bir süre başkasıyla evlenmeyip beklemesinin) sonuna kadar temizlik dönemlerine ve âdetten kesilmiş ise aylara bölerek birer kere daha boşar ki, üç talak adedi böylece ayrı ayrı tamamlanmış olur.[3]

Söz gelimi: Ahmet bey bir hanımla evlenip hanımıyla cinsi münasebette bulunsa, sonrasında hanımının âdet dönemi gelse, âdet dönemi bittikten sonra tekrar temizlik dönemi geldiği halde Ahmet bey birtakım arızî sebeplerden dolayı boşanmayı isteyip temizlik döneminde cinsi münasebete girmeden “boş ol” dese, sonra hanımının bir hayız dönemi geçtikten sonra temizlik halinde bir kere daha boşasa, tekrar hayız dönemi geçtikten sonra temizlik halinde bir kere daha boşasa, böylece üç talak da temizlik halinde verilmiş olur ki, buna sünnet boşama biçimi denir. Boşanmanın usulü bu şekilde olmalıdır.

[1] Ebu Dâvûd, Sünen, Müessesetü’r-Risale, s.490, no:2178.

[2] Sünnî ile kasıt boşanma ile sevap kazanılma manasında değil; bilakis başka türlü boşadığında şeran azarlanırken bu tür boşamada azarlanmıyorsun demektir.

[3] Kudurî, el-Muhtasar, Mektebetü’l-Büşra, s.600.

Hakkında Muhammed DERVİŞ

Ayrıca Bakınız

Talak nedir? Kaç türlü talak vardır?

Lügatte talak, mutlak olarak bir bağı kaldırmak manasındadır. Dini literatürde ise şeran nikahla sabit olan bağı kaldırmak manasındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir