Talak nedir? Kaç türlü talak vardır?

Lügatte talak, mutlak olarak bir bağı kaldırmak manasındadır. Dini literatürde ise şeran nikahla sabit olan bağı kaldırmak manasındadır.[1] Türkçe’de tam karşılığı boşamak demektir.[2]

Boşamayla ilgili ayet-i kerime:

اَلطَّـلَاقُ مَرَّتَانِۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْر۪يحٌ بِاِحْسَانٍۜ

“(Şeriata göre dönüşü mümkün olan) boşama iki tanedir; ondan sonra (kocanın yapması gereken) ya (dönüş yapıp) maruf (güzel geçim) ile (eşini nikahında) tutmak veya (dönüş yapmayıp) iyilikte bulunarak salıvermektir.”[3]

Boşamayla ilgili hadis-i şerif:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Allah katında en sevimsiz helal boşamadır.[4]

Kaç Türlü Talak Vardır?

1- En güzel boşama biçimi: Kişinin, hanımını cinsel ilişkide bulunmadığı temizlik süresi içinde bir kere boşaması ve iddeti (kadının, evlilik sona erdikten sonra belli bir süre başkasıyla evlenmeyip beklemesi) tamamlanıncaya kadar ona dokunmaması suretiyle olur.[5]

2- Sünnî (Şeran azarlanmayı gerektirmeyen) boşama biçimi: Kişinin, cinsel ilişkide bulunmuş olduğu hanımını, içinde cinsel ilişki yapılmayan temizlik süresinde bir ric’î talakla boşaması ve iddetinin sonuna kadar temizlik dönemlerine ve âdetten kesilmiş ise aylara bölerek birer kere daha boşaması suretiyle olur ki, üç talak adedi böylece ayrı ayrı tamamlanmış olur.[6]

3- Bid’at (Şeran azarlanmayı gerekli kılan) boşama biçimi: Kişinin, hanımını ya içinde cinsel ilişki bulunan temizlik süresi veya  hayız halindeyken[7] ya bir temizlik süresi içinde üç kere boşaması ya da üç talakı bir kelimeyle vererek boşaması suretiyle olur.[8]

[1] Molla Ali el-Kâri, Fethu Babi’l-İnâye, Daru’l-Kamer, c.2 s.88.

[2] Prof. Dr. Ahmet Doğan, Büyük Türkçe sözlük, s.1057.

[3] Bakara: 229.

[4] Ebu Dâvûd, Sünen, Müessesetü’r-Risale, s.490, no:2178.

[5] Kudurî, el-Muhtasar, Mektebetü’l-Büşra, s.599.

[6] Kudurî, el-Muhtasar, Mektebetü’l-Büşra, s.600.

[7] Molla Ali el-Kâri, Fethu Babi’l-İnâye, Daru’l-Kamer, c.2 s.92.

[8] Kudurî, el-Muhtasar, Mektebetü’l-Büşra, s.600.

Hakkında Muhammed DERVİŞ

Ayrıca Bakınız

Boşanmanın usulü nasıl olmalıdır?

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) haddi zatında boşama işleminin yanlışlığına dikkat çekerek şöyle buyurmuştur: “Allah …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir