Cumartesi , Nisan 17 2021

Yahudi kadınla evlenmek caiz midir?

Ehli Kitap diye tabir edilen Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerine mensup kadınlarla evlilik hususunda ise şu ayet-i kerime sebebiyle ruhsat bulunmaktadır:

Gayri meşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikâhla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar -mehirlerini verdiğiniz takdirde- size helaldir.[1]

Binaenaleyh Hristiyan ya da Yahudi kadınla evlenmek caizdir.[2] Ancak şurası unutulmamalıdır ki, bu Cenab-ı Hakk’ın Müslümanlara verdiği bir ruhsattır. Aynı memleket içerisinde farklı kültürlerden olan eşlerin bile birbirlerine uymakta zorluk yaşadıkları da unutulmamalıdır. Din, farklılıklarda uyumun kolay sağlanabileceği bir alan değildir. Farklı dinlere mensup kişilerin evlenmesi, gerek aile ilişkilerinde gerek çocukların terbiyeleri hususunda muhtemel birçok mahzuru barındırmaktadır.

Böyle bir evlilikten, evlenilen kişinin Müslüman olması gibi dini ya da siyasi menfaatler umulmuyorsa bu ruhsatla amel edilmemesi tavsiye edilir. Âlimlerimizin birçoğu, zaruret olmaksızın Ehl-i Kitap’ın kadınlarıyla evlenmenin ve kestiklerini yemenin uygun olmayacağını belirtmiştir.

[1] Maide, 5.

[2] Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşrâ, III/16.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Müslüman olmayan kadınla evlilik caiz midir?

Evlenilmesi haram olan kimseler kitap ve sünnetle beyan edilmiştir. Allah (celle celalühü) Müslümanların genel olarak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir