Hristiyan Kadınla Evlenmek Caiz Midir?

Cenab-ı Hak şu ayet-i kerime ile Müslümanların müşriklerle evlenmelerini yasaklamıştır:

“İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.”[1]

Bu sebeple bir Müslüman, Ateist, Deist, Mecusi, putperest, aya, yıldıza, güneşe, tabiata vs. tapan kişilerle, Müslümanlığı terk eden mürtetlerle, ismini saymaktan imtina ettiğimiz ne kadar batıl din varsa hiçbirinin mensuplarıyla evlenemez.[2]

Ehli Kitap diye tabir edilen Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerine mensup kadınlarla evlilik hususunda ise şu ayet-i kerime sebebiyle ruhsat bulunmaktadır:

Gayri meşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikâhla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar -mehirlerini verdiğiniz takdirde- size helaldir.[3]

Binaenaleyh Yahudi ya da Hristiyan kadınla evlenmek caizdir.[4] Ancak şurası unutulmamalıdır ki, bu Cenab-ı Hakk’ın Müslümanlara verdiği bir ruhsattır. Aynı memleket içerisinde farklı kültürlerden olan eşlerin bile birbirlerine uymakta zorluk yaşadıkları da unutulmamalıdır. Din, farklılıklarda uyumun kolay sağlanabileceği bir alan değildir. Farklı dinlere mensup kişilerin evlenmesi, gerek aile ilişkilerinde gerek çocukların terbiyeleri hususunda muhtemel birçok mahzuru barındırmaktadır.

Böyle bir evlilikten, evlenilen kişinin Müslüman olması gibi dini ya da siyasi menfaatler umulmuyorsa bu ruhsatla amel edilmemesi tavsiye edilir. Âlimlerimizin birçoğu, zaruret olmaksızın Ehl-i Kitap’ın kadınlarıyla evlenmenin ve kestiklerini yemenin uygun olmayacağını belirtmiştir.

[1] Bakara, 221.

[2] Evlenilmesi haram olan kişilerle alakalı şu yazıyı inceleyebilirsiniz: https://mesihat.com/evlenilmesi-haram-olanlar-kimlerdir-kimlerle-evlenilmez

[3] Maide, 5.

[4] Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşrâ, III/16.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Evlenilmesi haram olanlar kimlerdir? Kimlerle evlenilmez? Evlenilmesi haram olan kadınlar kimlerdir? Süt kardeşle evlilik

Evlenilmesi Haram Olanlar Kimlerdir? Kimlerle Evlenilmez?

Kitap (Kur’an) ve sünnetle sabit olup, nikâhı haram kılan sebepler dokuz tanedir. Evlenilmesi haram olanlar, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir