Perşembe , Mart 4 2021

Hristiyan Kadınla Evlenmek Caiz Midir?

Cenab-ı Hak şu ayet-i kerime ile Müslümanların müşriklerle evlenmelerini yasaklamıştır:

“İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.”[1]

Bu sebeple bir Müslüman, Ateist, Deist, Mecusi, putperest, aya, yıldıza, güneşe, tabiata vs. tapan kişilerle, Müslümanlığı terk eden mürtetlerle, ismini saymaktan imtina ettiğimiz ne kadar batıl din varsa hiçbirinin mensuplarıyla evlenemez.[2]

Ehli Kitap diye tabir edilen Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerine mensup kadınlarla evlilik hususunda ise şu ayet-i kerime sebebiyle ruhsat bulunmaktadır:

Gayri meşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikâhla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar -mehirlerini verdiğiniz takdirde- size helaldir.[3]

Binaenaleyh Yahudi ya da Hristiyan kadınla evlenmek caizdir.[4] Ancak şurası unutulmamalıdır ki, bu Cenab-ı Hakk’ın Müslümanlara verdiği bir ruhsattır. Aynı memleket içerisinde farklı kültürlerden olan eşlerin bile birbirlerine uymakta zorluk yaşadıkları da unutulmamalıdır. Din, farklılıklarda uyumun kolay sağlanabileceği bir alan değildir. Farklı dinlere mensup kişilerin evlenmesi, gerek aile ilişkilerinde gerek çocukların terbiyeleri hususunda muhtemel birçok mahzuru barındırmaktadır.

Böyle bir evlilikten, evlenilen kişinin Müslüman olması gibi dini ya da siyasi menfaatler umulmuyorsa bu ruhsatla amel edilmemesi tavsiye edilir. Âlimlerimizin birçoğu, zaruret olmaksızın Ehl-i Kitap’ın kadınlarıyla evlenmenin ve kestiklerini yemenin uygun olmayacağını belirtmiştir.

[1] Bakara, 221.

[2] Evlenilmesi haram olan kişilerle alakalı şu yazıyı inceleyebilirsiniz: https://mesihat.com/evlenilmesi-haram-olanlar-kimlerdir-kimlerle-evlenilmez

[3] Maide, 5.

[4] Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşrâ, III/16.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Müslüman olmayan kadınla evlilik caiz midir?

Evlenilmesi haram olan kimseler kitap ve sünnetle beyan edilmiştir. Allah (celle celalühü) Müslümanların genel olarak …