Salı , Kasım 24 2020

Cenaze için ayağa kalkmak sünnet midir?

Efendimiz (Sav)’in cenaze görüldüğün ayağa kalkılması ile ilgili şöyle buyurmuştur: “Cenazeyi gördüğünüz vakit geçip gidinceye veya yere koyuluncaya kadar o cenaze için ayakta bekleyin.[1]” Başka bir rivayette bir yahudi’nin cenazesi görünce ayağa kalktığı rivayet edilmiştir. Fakat bu rivayetlerin hepsi “Efendimiz (Sav) cenazeler için ayağa kalkardı daha sonra kalkmamaya başladı” rivaytiyle neshedilmiştir.Nitekim  İmam Muhammed’in de Muvatta’da bu mesleyi böyle ifade etmiştir.[2]


[1] Süneni Ebi Dâvûd, (3174).

[2] Leknevi, Ta‘lîku’l Mümecced, Dâru’l Kalem, II/110.

Hakkında Bahrullah Atar

Bir cevap yazın