Borç alarak hacca gidilir mi?

Sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş müslümanların, ömürlerinde bir defa haccetmeleri farzdır.[1] Dolayısı ile hac kendisine farz olmayan kimsenin borç para alıp hacca gitmesine gerek yoktur. Bununla beraber hac kendisine farz olup ve hacca gitmeyip daha sonra malı telef olan kimse borç aldığı takdirde ödeyebileceğine dair zannı galibi fazla ise borç alıp gitmesi evladır. Ama ödeyemeyeceğine dair zannı galibi fazla ise almaması evladır.[2]


[1] Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 139, 140

[2] İbni Abidin, Dürrül Muhtar II, 458

Hakkında Mahmut Öztürk

Ayrıca Bakınız

Kredi çekilerek hacca gidilir mi?

Bankadan Kredi Çekilerek Hacca veya Umreye Gidilir Mi?

Bu şekilde yapılacak olan bir hac veya umre, gasp edilmiş bir arazide namaz kılmaya benzer. Ahmed b. Hanbel’den gelen en sahih rivayete göre gasp edilmiş arazide kılınan namaz batıldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir