Namaz

Lahik Ne Demektir?

Lâhık, namaza imam ile beraber başladığı halde kendisine uyku, dalgınlık, cemaatin fazlalığından dolayı bir eziyet veya abdestsizlik hali arız olup da namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimsedir.[1] Bu durumda seferi bir imama uyan mukim kimse de tek başına kılacağı rekatlarda lahik hükmünde olur.[2] [1] Ömer Nasuhi Bilmen, …

Devamını Oku »

Teravih Namazı 8 Rekât Mı?

Ramazan aylarında ortaya atılan ve bilen bilmeyen herkesin diline doladığı bir mesele. “Teravih namazı 8 rekât mı?” Bu gibi Fıkhî meselelerde hakikati anca Fıkıh kitaplarımızdan öğrenebiliriz. Yoksa Hadisi şeriflere, ulemânın kavillerine başvurmadan keyfe keder mana vererek değil. Yukarıdaki ibarelerden de anlaşılacağı üzere Hanefi[1], Şafii[2], Hanbeli[3] mezheplerine göre ve Malikilerden gelen …

Devamını Oku »

MÜEZZİN “EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDER’RESÛLULLAH” DERKEN BAŞPARMAKLARI ÖPÜP GÖZE SÜRMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Bu mesele kaynaklarımızda birkaç surette gelmiştir. Birinci suret; Müezzin “Eşhedü enne muhammeder’resûlluah” derken kişinin işaret parmağının içini öpüp gözüne sürmesidir. Bu sureti Sehâvi (Ra) el-Mekâsıdü’l Hasene’de, Aliyyü’l Kâri (Ra) el’Esrâru’l Merfûa’da zikretmiştir. Aliyyü’l Kâri meseleyi incelerken bu konu ile ilgili merfu bir rivayetin bulunmadığını bu konuda Deylemî’nin el’Firdevs’inde Hz. Ebûbekir’e …

Devamını Oku »

ZUHR-İ AHİR NAMAZI NEDİR, KILINMALI MIDIR?

Bildiğiniz üzere cuma namazının sıhhati için belli şartlar vardır. Bu şartları kısaca şöyle sıralayabiliriz: Cuma namazı ancak kalabalık şehirde veya şehrin namaz kılınan en büyük yerinde kılındığında sahih olur. [1] Cuma namazını sultan veya sultanın vekili veya da Müslümanların tayin ettiği biri kıldırmalıdır.Cuma namazının öğle vaktinde olması lazımdır. Öğle vaktinden …

Devamını Oku »