Lahik Olmanın Şartları Nelerdir?

Bir kimsenin lahik olmak sureti ile namazına kaldığı yerden devam edebilmesi için belli şartlar vardır. Lahik olmanın şartları şunlardır:

1- Hadesin (abdesti bozan şeyin) semavi olması

Yani hadesin kendisinde ve sebebinde kulun iradesinin olmaması. Namaz esnasında burundan kan gelmesi gibi.

2- Hadesin abdesti gerektiren bir hades olması

Mesela gusül almayı gerektiren bir hades olsa kişinin namazını tekrar kılması gerekir.

3- Hadesin, meydana gelmesi nadir olan şeylerden olmaması

Namazda bayılan kişinin namazını tekrar kılması gerekir.

4- Hadesten sonra namaza aykırı bir iş yapmaması

Abdesti bozulan kimse konuşacak olsa namazını yeniden kılması gerekir.

5- Abdesti bozulduktan sonra hemen namazdan ayrılması

Eğer özrü olmaksızın bir rüknü eda edecek kadar beklerse namazı bozulur tekrar kılması gerekir.

6- İmama uymuş bir kimse abdestten döndüğünde, imam hala namaza devam ediyorsa imama tekrar uyması

İmam namaza devam ettiği halde kendi başına kılamaz.

7- Abdesti bozulan kişi imamsa semavi hades arız olduktan sonra yerine imamete uygun olmayan kimseyi geçirmemesi.[1]

Eğer yukarıda zikredilen lahik olmanın şartları mevcutsa kişi namazına kaldığı yerden devam edebilir.


[1] İbnü Nüceym, el-Bahru’r-Raik, Daru İhyai’t- Türasi’l Arabi, I/684.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Namaz nasıl kılınır? namazda kişinin elbisesiyle oynaması, namaz adabı, namaz kılarken nelere dikkat edilmeli? namazın edepleri.

Namazda Kişinin Elbiseleriyle Oynamasının Hükmü Nedir?

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Namazda meşguliyet vardır.” buyurmuştur. Bu sebeple bir kimse namaza durduğu zaman sağıyla veya soluyla meşgul olmak yerine sadece namazla meşgul olmalıdır. Buna binaen Hak Teala’nın huzurundayken gereksiz yere elbise ve azalarla oynamak mekruh sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir