Fındıkta Öşür Miktarı Ne Kadar?

Arazi mahsullerinde fındık vesaire arasında fark yoktur, fındıkta öşür miktarı da diğer mahsuller gibi şu şekilde hesaplanır: Mahsulün ihtiyaç duyduğu sulamanın tamamını veya çoğunu kendisi masraf ederek yapıyorsa yirmide bir öşür gerekir. Şayet yağmur ve ırmak vasıtası ile kendiliğinden sulanıyorsa onda bir gerekir.[1]


[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, II, 62.

Hakkında Muhammed DERVİŞ

Ayrıca Bakınız

Temlik nedir? Zekatta şart koşulan temlik nasıl yerine getirilir? Zekat veren kişinin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Zekât ibadetindeki temlik şartı nedir?

Mali bir ibadet olan zekâtın en önemli şartı temliktir.[1] Temlik, bir malı, mülkiyeti geçecek şekilde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir