Salı , Ocak 19 2021

Fındıkta Öşür Miktarı Ne Kadar?

Arazi mahsullerinde fındık vesaire arasında fark yoktur, fındıkta öşür miktarı da diğer mahsuller gibi şu şekilde hesaplanır: Mahsulün ihtiyaç duyduğu sulamanın tamamını veya çoğunu kendisi masraf ederek yapıyorsa yirmide bir öşür gerekir. Şayet yağmur ve ırmak vasıtası ile kendiliğinden sulanıyorsa onda bir gerekir.[1]


[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, II, 62.

Hakkında Muhammed DERVİŞ

Ayrıca Bakınız

Kocası Zengin Olan Kadına Zekât Verilir Mi?

Kocası Zengin Olan Kadına Zekât Verilir Mi?

Hanefi mezhebine göre karı kocanın zimmetleri birbirinden ayrı olarak değerlendirilir. O halde kocası zengin olan kadına, kadının kendisi zengin değilse zekât verilebilir.

Bir cevap yazın