Cuma , Kasım 27 2020

Hayvanların zekâtı nasıl hesaplanır?

Hanefi mezhebine göre hayvanlar üçe ayrılır;

1) Süt ve etinden beslenmek için alınmış hayvanlar.

2) Ticaret maksadıyla satın alınmış hayvanlar.

3) Binek, yük taşıma gibi şahsı işler için kullanılan hayvanlar.

Birinci şıkta bulunan hayvanlar ise Saime ve Alûfe diye ikiye ayrılır. Saime Saime: yılın yarıdan fazlasında kırda, çayırda parasız otlayan eti veya sütü için yetiştirilen erkek veya dişi hayvanlardır. Alûfe ise: Senenin çoğunu ahırda veya sahibinin özel olarak satın aldığı otlakta beslenen hayvandır. Bu kısımlar arasından birinci kısmın altında bulunan “saime hayvanlara” ve ikinci şıktaki “ticaret maksadıyla satın alınmış” hayvanlara zekat düşer. Fakat her iki kısmın zekat hesaplaması farklıdır. Şöyle ki ticaret maksadıyla satın alınmış hayvanların zekat hesabı, ticari malların zekatı gibi yapılır yani kıymetleri 96 grama ulaşıp üzerinden bir sene geçmesiyle zekat veilir. Saime hayvanlarının zekatı ise şöyledir:

Develerin zekatı

 • 5 deveden 9 deveye 1 koyun
 • 10 deveden 14 deveye 2 koyun
 • 15 deveden 19 deveye 3 koyun
 • 20 deveden 24 deveye 4 koyun
 • 25 deveden 35 deveye 2 yaşında dişi deve
 • 36 deveden 45 deveye 3 yaşında dişi deve
 • 46 deveden 60 deveye 4 yaşında dişi deve
 • 61 deveden 75 deveye 5 yaşında dişi deve
 • 76 deveden 90 deveye 2 adet 3 yaşında dişi deve
 • 91 deveden 120 deveye 2 adet 5 yaşında dişi deve

Koyunların zekatı

 • 40 koyundan 120 koyuna 1 koyun
 • 121 koyundan 200 koyuna 2 koyun
 • 200 koyundan 399 koyuna 3 koyun
 • 400 koyundan 500 koyuna 4 koyun

Sığırların zekatı

 • 30- 40 sığır arası 2 yaşında buzağı
 • 40- 60 sığır arası 3 yaşında buzağı
 • 61 ve fazlası 1 yaşını bitirmiş 2 buzağı verilir.

Hakkında Bahrullah Atar

Ayrıca Bakınız

Öşürde Masraflar Düşülür mü?

Öşürde Su dışındaki masraflar ne olursa olsun (mazot parası, tohum parası ve amele ücreti gibi) …

Bir cevap yazın