Mastürbasyon (El ile Tatmin – İstimnâ)’nın Hükmü

İstimnâ: Cinsel ilişkide bulunmaksızın meninin gelmesini ve kişinin cinsel doygunluğa ulaşmasını ifade etmektedir. Genelde bu tabir el ile tatmin (mastürbasyon) manasında kullanılmaktadır.

İstimna (Mastürbasyon) Hususunda Dört Mezhebin Görüşleri

Hanefiler:

İstimna eğer şehveti celp etmek için ise haramdır. Fakat şehvet galebe gelirde kendisinin eşi veya cariyesi de yoksa -Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin de dediği gibi- bu durumda bu fiili yapanın bir günah işlemiş olmaması umulur. Fakat zinadan korkarsa istimna vacip olur.[1]

Şafiîler:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Ve onlar (o müminler) ki, iffetlerini korurlar.  Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir. Şu hâlde, kim bunun ötesine gitmeyi isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir.“[2]

İmam-ı Şafiî istimnanın haram olduğuna bu ayet ile istidlal etmiştir. Hür hanımlar ve cariyelerden başkasını talep eden kimse haddi aşmıştır. Burada önce helaller zikredildi ise bu helalin dışında kalanlar ise mukabele ciheti ile haram olmaktadır.[3]

Maverdi: “İstimna, nikâhı terk etmeye ve neslin kesilmesine sebep olmaktadır. Livâta gibi haramdır.”[4]

İmrâni: “İstimna haramdır. Ehli ilmin ekserisi bu görüş üzeredir.”[5]

Malikiler:

Malikilerde Şafiiler gibi el ile istimna etmenin haram olduğunu söylemektedirler. Delil olarak da Şafilerin zikrettiği delilleri zikretmektedirler.[6]

Hanbeliler:

El ile istimnanın zinadan sakınmak gibi zaruretler olmaksızın yapılması haramdır. Hanbelilerde tercih edilen görüşte budur. Lakin Ahmed b. Hanbel’den (rahimehullah) mekruh olduğu hakkında bir kavilde zikredilmektedir.[7]

Lâlekâî isimli büyük alim, bu belaya düşenler için şu önemli tavsiyeleri söylemektedir:

İstimna günahına düşen kişi için tek çaresi evlenmesidir. Davud (aleyhisselam) orucunu tutmalı ve yalnız başına bir yerde kalmaktan şiddetle kaçınması gerekmektedir. Zira yalnız başına kalırsa şeytan ona galip gelir. Devamlı olarak Allah-u Teâlâ’nın kendisini gördüğünü, halini bildiğini hatırlaması gerekmektedir. Kuran-ı Kerim’i ve ilim kitaplarını çok okuması gerekmektedir. Uyayacağı oda da tek başına kalmamalıdır. Bu fiil, çok büyük bir günahtır. Allahtan bizi böyle şeylerden salim kılmasını isteriz.[8]

Helaller ve Haramlar konulu diğer yazılar için tıklayın.

[1] İbn Abidin, ed-Durru’l-Muhtar, Fer‘u’l-İstimna, Daru’l-Fikir, 4/27.

[2] Mü’minûn, 5-6-7.

[3] Beyhaki, Es-Sünenü’l-Kübra, Babu’l-İstimna.

[4] Maverdî, el-Havi’l-Kebir, El-Kavl fî Hükmi’l-İstimnai bi’l-Yedi, Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, 9/320.

[5] İmrâni, el-Beyan, Fer‘u Hurmeti’l-İstimna, Dâru’l-Minhac, 9/506.

[6] Mevsuatu’l-Fıkhiyye’l-Kuveytiyye, Hukmu İnzâli’l-Meniyyi, 39/140.

[7] Mevsuatu’l-Fıkhiyye’l-Kuveytiyye, Hukmu İnzâli’l-Meniyyi, 39/140.

[8] Lâlekâî, Şerhu Usuli İ‘tikâdi Ehli Sünne, Mevkiu’ş-Şevketi’l-İslâmiyye, 21/17.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

At eti, eşek eti ve katır eti yenilir mi? At, eşek ve katır sütü içilir mi?

At, Eşek ve Katır Eti Yemek ve Sütü İçmek Helal Midir?

Eşek ve katır etinin yenilmeyeceğinde görüş birliği vardır. At etinin yenilmesinde ise ihtilaf vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir